home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Alicja Eidtner - rolniczka, zarządca gospodarstwa rolnego w gminie Kozłowo pow. Nidzica, społeczniczka, propagatorka ekologii w rolnictwie

Alicja Eidtner związana jest z rolnictwem i szeroko rozumianymi obszarami wiejskimi od 35 lat. Wraz z mężem zarządza 900 ha gospodarstwem rolnym w Turówku i Turowie w powiecie nidzickim. Ważną sprawą jest dla niej ochrona środowiska. Podejmuje szerokie działania na przejście całym 900 ha gospodarstwem na ekologię.

W 1983 roku po średniej szkole ekonomicznej rozpoczęła pracę w PGR w Dylewie jako pracownik biurowy. Trzy lata później pracowała już w Zakładzie Doświadczalnym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na stanowisku referenta ds. skupu surowca i na tym stanowisku, w tym zakładzie pracowała do roku 1998.

W roku 2003 zaczęła pracę jako zarządca rolny w firmie Agrint Sp. z o.o, która gospodaruje na areale kilkuset hektarów i zajmuje się produkcją zbóż konsumpcyjnych wysokiej jakości. Firma ta powstała na bazie byłego PGR w gminie Kozłowo w powiecie nidzickim. Firma ta dzięki umiejętnościom i wiedzy z zakresu rolnictwa Alicji Eidtner odniosła sukces rynkowy i prężnie działa do dziś jako doskonały przykład dla innych wielkoobszarowych gospodarstw rolnych.

Ponadto w roku 2008 Alicja Eidtner utworzyła wraz z mężem własne gospodarstwo rolne o powierzchni 80 ha powstałe na bazie dzierżawy. W gospodarstwie 50 ha prowadzą uprawy ekologiczne, co nie jest powszechną praktyką na terenie naszego regionu w zakresie produkcji zbóż.

Nie bez znaczenia jest również szeroka działalność społeczna Alicji Eidtner, która przez trzy kadencje pełniła funkcję radnej gminy Kozłowo i zajmowała stanowisko przewodniczącej rady tej gminy. Przez dwie kadencje Pani Alicja pełniła również funkcję członka rady powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie nidzickim, gdzie aktywnie zajmowała się sprawami rolnictwa nie tylko w powiecie, ale w całym regionie. Jest też twórcą i członkiem kliku stowarzyszeń działających na rzecz krzewienia kultury wiejskiej, obyczajów i tradycji kulinarnych.

Od 8 lat pełni funkcję członka zarządu Stowarzyszenia Brama Mazurskiej Krainy, jest też założycielką istniejącego od roku 2010 Stowarzyszenia KEKS - „Kozłowska Ekologiczna Kuźnia Smaku”, w ramach którego powstała wioska tematyczna Kraina Pogody Ducha w Browinie zajmująca się promocją lokalnych produktów.

Stowarzyszenie KEKS realizuje wiele inicjatyw społecznych, szkoleniowych służących lokalnej społeczności np. szkolenia z ekologii, rozwoju osobistego, komunikacji, tworzenia produktów turystycznych, tworzenia wiosek tematycznych, produktu lokalnego.

Z inicjatywy KEKS powstał szlak kajakowy w gminie Kozłowo po 4 jeziorach: Szkotowskie, Głowacz, Kownatki, Konty. Powstało miejsce odpoczynku i relaksu na wyspie tzw  Św. Ekspedyta, powstał jedyny szlak do nordick walking. Cyklicznie organizują w lipcu Inscenizację Bitwy pod Tannenbergiem w Browinie, przyciągającą coraz więcej zainteresowanych osób i angażującą miejscową ludność do pracy na rzecz swojego środowiska.

Alicja Eidtner jest organizatorką wielu konkursów kulinarnych promujących lokalne rolnictwo ekologiczne. Jako pierwsza w regionie sprowadziła również i promowała hodowlę kur rasy „zielononóżka”.

W 2003 roku Alicja Eidtner za swoją działalność społeczną otrzymała tytuł dobroczyńcy roku i statuetkę Gregorowiusa nadawaną przez Kapitułę Nidzickiego Funduszu Lokalnego w kategorii osoba indywidualna.

W roku 2016 rozpoczęła wspieranie lokalnej społeczności wiejskiej zajmującej się rolnictwem w gospodarstwach rodzinnych w zakresie sprzeciwu wobec budowy dużych ferm przemysłowych drobiu na terenie gminy Kozłowo. Jako przewodnicząca Rady Gminy doprowadziła do sytuacji, że zatrzymano powstanie na terenie gminy Kozłowo 98 ferm wielkopowierzchniowych budynków gospodarczych (fermy drobiu) poprzez uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego na obszarach zagrożonych.

W latach 2007-2015 była członkiem Warmińsko Mazurskiej Izby Rolniczej.

Za swoją działalność została odznaczona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  odznaką honorową „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”.

Od dwudziestu lat prowadzi dział specjalny produkcji rolnej – hodowla psów rasowych „Pałacowe Piękności”.

 

Prywatnie szczęśliwa żona, mama i babcia.