home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Magdalena Lewkowicz - wicestarosta powiatu mrągowskiego od lipca 2016 r., nauczycielka historii, edukator, Ambasador Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Rodowita mrągowianka, absolwentka UWM na wydziale historii. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie ekonomii i wiedzy o społeczeństwie. Pracowała jako nauczycielka historii i WOS w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie. Malarka - amatorka. Społeczniczka. Inicjatorka wielu akcji, wycieczek edukacyjnych, lekcji otwartych dla innych nauczycieli, warsztatów dla uczniów i przedsięwzięć w szkole oraz środowisku lokalnym, związanych z tematyką łamania praw człowieka, praw zwierząt, tolerancji oraz historii współczesnej.

Szczególnie bliska jest jej tematyka Holokaustu i  wielokulturowości. Szerokim echem odbiła się gra miejska pod tytułem ”Dom Rabina”, zorganizowana dla uczniów i mieszkańców Mrągowa, której celem było  upowszechnienie wiedzy i poszukiwanie śladów gminy żydowskiej na terenie miasta. Wydarzenie było nagrywane i pokazane w lokalnych mediach. Projekt zdobył                      I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Pamięć dla przeszłości - Poszukiwanie i upamiętnianie śladów obecności Żydów w przestrzeni lokalnej ". 

Nawiązała współpracę z ważnymi w tej dziedzinie instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, m. in. instytutem Yad Vaschem w Jerozolimie, Stowarzyszeniem Kulturowym Borusia Olsztyn, Muzeum Historii Żydów Polskich, którego jest ambasadorką, Stowarzyszeniem "Niedźwiedzia Łapa" w Mrągowie, Stowarzyszeniem Freunde Masurens. Dzięki tej współpracy tworzy projekty dotyczące zachowania pamięci, m.in. dba o stare cmentarze różnych wyznań, organizuje warsztaty z relacjami świadków dla uczniów lub mieszkańców. Współpracując z Muzeum Polin tworzy materiały dydaktyczne do nauczania            o holocauście, promuje i realizuje inicjatywy muzeum w województwie Warmińsko- Mazurskim np. Akcja Żonkil. W swoich działaniach (konferencje, odczyty, projekty, wymiany młodzieży) niesie idee dialogu, tolerancji i pamięci. W 2014 r. była organizatorką prelekcji w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Sorkwitach we współpracy ze stowarzyszeniem Freunde Masurens na temat "Żydzi  na Mazurach”. Organizowała i prowadziła konferencję dla nauczycieli pod patronatem  MHŻP „Nauczanie z użyciem relacji video i filmu”. W ramach projektu Fundacji Borussia „Bezpieczna Różnorodność na Warmii i Mazurach” prowadziła zajęcia dla nauczycieli z powiatu Lidzbarskiego NT. projektów edukacyjnych wśród młodzieży. Lekcję Pani Magdy nakręciła i publikowała również TV Olsztyn jako dobry przykład pracy metodą warsztatów. Koordynowała udział młodzieży (ich własne filmy) w  Festiwalu Watch Docs - Prawa Człowieka w filmie oraz warsztatach z Amnesty International. Zorganizowała wraz z Stowarzyszeniem Freunde Masurens projekt ogólnopolski „ Ogród Cichych Bohaterów” – chusty pamięci dla osób ratujących innych w czasie okupacji. Finał odbył się w czerwcu 2017 r. otwarciem wystawy w Mrągowie, a następnie prace pojechały do Hamburga.

Pani Magdalena Lewkowicz jest osoba znaną w społeczności  mrągowskiej, jako aktywna na rzecz pomocy dla dzieci niepełnosprawnych czy ochrony praw zwierząt. Jest założycielką i działaczką Stowarzyszenia Kociarze Mrągowo, które zajmuje się porzuconymi i wolno żyjącymi zwierzętami. 

W swoich działaniach próbuje integrować środowisko lokalne: uczniów, mieszkańców, urzędników. Cały czas prowadzi działania na rzecz dbałości o krajobraz kulturowy jako przestrzeń do działań na rzecz rozwoju społecznego. Dwukrotnie, w 2014 i 2015 r., otrzymała prestiżowe wyróżnienie w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” ustanowione przez Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce i amerykańską Fundację „Life in a Jar”. Za  wspaniałą pracę na rzecz uczniów była wielokrotnie nagradzana przez Dyrektora szkoły oraz Starostów Powiatu Mrągowskiego. Pani Magdalena była twórcą i pomysłodawcą Młodzieżowej Rady Powiatu, która skupiała działania młodzieży ze wszystkich szkół średnich. Przez  mrągowski hufiec ZHP im. Janusza Korczaka została uhonorowana w 2013 roku statuetką „Duma naszego Miasta”. W konkursie organizowanym przez Gazetę Olsztyńską „Super Belfer 2013 r” Magdalena Lewkowicz zajęła 5 miejsce na 60 zgłoszonych nauczycieli z Regionu. W 2015 roku otrzymała Nagrodę Kulturalną Rady Miejskiej w Mrągowie za pracę na rzecz oświaty i kultury. W 2016 roku została uhonorowana Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego przez Marszałka Województwa.