home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Joanna Wilk-Yaridiz – założycielka i prezes Fundacji dla Rodaka działającej na rzecz pomocy rodakom pozostającym poza granicami kraju, szczególnie tym za wschodnią granicą.

Joanna Wilk-Yaridiz z wykształcenia jest magistrem ekonomii i zarządzania. Pracuje jako główny specjalista w Oddziale Budownictwa Inżynieryjnego i Ogólnego SKANSKA S.A. w Olsztynie.

      Temat Polaków z Kazachstanu od zawsze był jej bliski, często poruszany w rozmowach w jej domu rodzinnym. W 1936 roku rozporządzeniem Stalina 80 tysięcy Polaków zostało przesiedlonych do Kazachstanu. W regionach północnych powstały wioski polskie, gdzie nadal 80 proc. mieszkańców to wciąż Polacy. Druga akcja przesiedleńczy miała miejsce podczas II wojny światowej. W samej Karagandzie żyje 5 tys. Polaków.

Wszystkie akcje, które Wszystkie akcje, które rozpoczęła z chęci pomocy Polakom w Kazachstanie, na Syberii i na Kresach, zaczęły się od książek i miłości do czytania. Pragnęła zanieść pomoc tym, którzy nie mają łatwego dostępu do polskiej literatury. rozpoczęła z chęci pomocy Polakom w Kazachstanie, na Syberii i na Kresach, zaczęły się od książek i miłości do czytania. Pragnęła zanieść pomoc tym, którzy nie mają łatwego dostępu do polskiej literatury. W 2010 r. aktywnie włączyła się w zbieranie podpisów pod projektem ustawy repatriacyjnej. Nie było to jednak w jej odczuciu wystarczające. Dzieci i wnukowie Rodaków zesłanych do Kazachstanu nie mając przez dziesiątki lat kontaktu z językiem polskim, nie znają go. Bardzo jednak chcą się uczyć języka swoich pradziadków. Stąd w jej głowie zrodził się pomysł, by odpowiedzieć na to właśnie zapotrzebowanie. Zorganizowała więc zbiórkę polskich książek. I na niej się nie skończyło. Odzew Polaków w kraju przerósł wszelkie oczekiwania. Udało się zgromadzić ogromne ilości książek, literatury w języku polskim o szerokim przekroju tematów, stylów i gatunków. 

Jako osoba prywatna przeprowadziła od maja 2016 r. wiele akcji, których organizację stale kontynuuje, obecnie już kierując założoną w 2017 r. Fundacją dla Rodaka. (w fundacji nikt za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia). 

Głównym celem Fundacji dla Rodaka jest zorganizowanie pomocy oraz przygotowanie warunków do powrotu Polaków z Kazachstanu do Ojczyzny. Środkiem do tego celu jest upowszechnianie znajomości języka polskiego, popularyzacja rodzimej literatury, praca Polaków na rzecz pomocy rodakom pozostającym poza granicami kraju. Przykładowymi działaniami, które przygotowują grunt pod powrót repatriantów, jest poszukiwanie przez fundację pracy i mieszkań dla nich oraz przygotowanie stypendiów i pomoc studentom.

W zamyśle pierwotna zbiórka książek miała być odpowiedzią na potrzeby Kazachstanu. Dzięki jej sukcesowi zakres Fundacji zyskał znacznie szerszy zasięg. Oferta szerzenia literatury w języku ojczystym skierowana jest do Polaków mieszkających zarówno w Kazachstanie, jak i na Kresach oraz w samej Polsce. Wszędzie, gdzie pojawia się potrzeba, Fundacja oferuje pomoc i wsparcie.       

Akcje przeprowadzone przez Joannę Wilk-Yaridiz:

Książka dla Rodaka – zbiórka polskich książek dla Rodaków z Kazachstanu i Kresów oraz krajów na Wschodzie, a także dla szkół, bibliotek, przedszkoli, domów pomocy społecznej i podobnych placówek w Polsce. Do chwili obecnej zebrali i przekazali Rodakom ponad 22 tys. książek.

Autorzy dla Rodaka – przekazywanie przez polskich Autorów swoich książek 

z dedykacjami dla Polaków z Kazachstanu. Do chwili obecnej autorzy przekazali 304 książki.

Wydawnictwa dla Rodaka – przekazywanie przez wydawnictwa polskich książek dla Polaków z Kazachstanu, Kresów i Wschodu.

Kibice dla Rodaka – kibice, którzy podążają za naszą reprezentacją zabierają polskie książki dla Rodaków. Do Kazachstanu zawieźli prawie 130 kg, do Rumunii 100 kg, a do Armenii 120 kg.

Kartka dla Rodaka – polega na wysyłaniu do Rodaków zamieszkałych poza granicami kraju, własnoręcznie wykonanych, głównie przez dzieci, świątecznych kartek pocztowych. Odbyły się już trzy edycje tej akcji.

Spotkania dla Rodaka – organizowanie spotkań z pisarzami, podróżnikami i innymi ciekawymi ludźmi. W 2017 r. odbyły się trzy spotkania autorskie z: Adrianem Grzegorzewskim, Joanną Jax, Anną Sakowicz oraz jedno spotkanie z poezją 

ks. Twardowskiego z Rodakiem z Rumunii.

Lekcja dla Rodaka – polega na organizowaniu lekcji dla dzieci i młodzieży poświeconych historii Polaków w Kazachstanie, na Kresach, zesłańców na Syberię oraz o podobnej tematyce. Do chwili obecnej takie lekcje przeprowadzono w 30 szkołach, placówkach edukacyjnych itp.,

Pomoc dla Rodaka – udzielanie stypendiów dla 5 Rodaków studiujących w Polsce oraz szukanie pracy dla Rodaków z Kazachstanu (aktualnie Fundacja zapewniła dwa miejsca pracy),

Wakacje dla Rodaka – zorganizowanie wypoczynku letniego najmłodszym Rodakom z Kazachstanu. W 2017 r. odbyła się pierwsza edycja dla grupy 30 młodych Rodaków (4 pokolenie zesłanych w 1936 r). Aktualnie przygotowywana jest kolejna edycja.    

Motto, którym się kieruje Joanna Wilk-Yaridiz i które stało się mottem fundacji: „Rozpocznij tam, gdzie jesteś. Wykorzystaj to, co masz. Zrób to, co możesz.” (Arthur Ashe)