home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Jadwiga Abramowicz - wiceprezes Stowarzyszenia „Iławski Klub Amazonki”.

Jadwiga Abramowicz wiele lat (2000 do 2015) pełniła funkcję prezesa Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki. Jest emerytką, która zmaga się z rakiem piersi. Zawsze jest gotowa nieść pomoc innym. Jej motto życiowe brzmi: „Z faktu, że kiedyś umrę nie wynika, że muszę umrzeć teraz. Dopóki żyję, muszę wykorzystać możliwości, jakie są mi dane.” Jakże    wymowne i trafne słowa, bo rzeczywiście Pani    Jadwiga    w pełni wykorzystała możliwości, jakie były i są jej dane. Kiedy zachorowała na raka piersi, zamiast strachu, załamania, znalazła siłę do walki o inne kobiety, aktywnie włączyła się w działalność społeczną. W 1997 roku wstąpiła do Klubu, w 1998 została wiceprezesem. Od roku 2000 do 2015 pełniła funkcję prezesa. Na przestrzeni tych 15-stu lat za sprawą Pani Jadwigi Stowarzyszenie stało się prężną i rozpoznawalną organizacją w lokalnym środowisku. 

Pani Jadwiga to człowiek o wielkim sercu i dobroci, zawsze zabiegająca o dobro innych, perfekcjonistka i nieugięta w swoim dążeniu do celu, koleżeńska, serdeczna i ciepła osoba. Przez wszystkie lata walczyła, by kobiety po mastektomii mogły żyć normalnie. Będąc prezesem prowadziła szereg działań i projektów edukacyjno-terapeutycznych w powiecie iławskim, jak również w województwie, między innymi: „Amazonka to może brzmieć dumnie”- dof. z Fundacji Batorego, „Porozmawiaj ze swoją córką - Porozmawiaj ze swoją mamą”- dof. Działaj Lokalnie, „W Europie chcemy żyć wszyscy”, „Więcej wiedzy, więcej zdrowia, więcej życia”, „Nie jesteś sama”. To tylko niektóre działania prowadzone przez minione lata, wszystkich nie sposób wymienić, było ich wiele. Wieloletni wysiłek i praca ponoszona na rzecz rozwoju Stowarzyszenia są godne podziwu i stanowią wzór do naśladowania. Jej upór i wytrwałość pociąga i mobilizuje pozostałe koleżanki do działania.

Od stycznia 2002 r. jest Ochotniczką I Stopnia, od września 2004 r. Ochotniczką II Stopnia.

Od 2003 r. jedną kadencję była członkiem Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Iławie.

Od 2007 r. do chwili obecnej jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „Promyk” w Iławie, w obecnej kadencji jest członkiem Komisji Rewizyjnej. W marcu 2007 r. wyróżniona została w VI edycji plebiscytu „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego” tytułem „Kobieta Niezwykła”. 30.XI.2007 r. otrzymała Bursztynowy Łuk Przyjaciół Amazonek od Iławskich Amazonek. W 2009 r. odznaczona została przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. W 2011 r. nominowana była do tytułu „Zwyczajny-Niezwyczajny Powiatu Iławskiego 2011”. Od listopada 2011 r. do chwili obecnej jest członkiem Zespołu konsultacyjnego do spraw osób niepełnosprawnych przy Burmistrzu Miasta Iławy. W latach 2011-2015 była Członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego.

W marcu 2012 r. nagrodzona została nagrodą finansową za działalność artystyczną i upowszechnianie kultury przez Burmistrza Miasta Iławy - wnioskodawca Spółdzielnia Mieszkaniowa Praca Iława - SDK Polanka. 29.IX.2012 r. uhonorowana została Kryształowym Łukiem Amazonki - przyznanym przez Kapitułę Honorowej Odznaki działającej przy Federacji Stowarzyszeń Amazonki.