home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Małgorzata Ofierska – prezes Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście.

Prezeska LGD „Warmiński Zakątek” Małgorzata Ofierska to wybitna menedżerka ekonomii społecznej. Nie ma takiej drugiej osoby w naszym regionie, która pozyskuje tak duże środki finansowe na rzecz rozwoju lokalnego.

Małgorzata Ofierska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale finansów i bankowości. Przez 9 lat po studiach pracowała w banku jako specjalista ds. kredytów. Potem 5 lat w Urzędzie Gminy w Dobrym Mieście zajmowała się promocją gminy i funduszami unijnymi. Gdy więc w 2006 roku w Polsce dla realizacji unijnego programu dofinansowania rozwoju obszarów wiejskich LEADER+ zaczęły się tworzyć Lokalne Grupy Działania, była dobrze zorientowana zarówno w tematyce finansów, jak i potrzeb lokalnych społeczności. Program LEADER+  działający w Unii Europejskiej od 1991 r. zakładał powoływanie oddolnych partnerstw podmiotów publicznych, prywatnych i społecznych w celu finansowania oddolnych inicjatyw i realizowania potrzeb lokalnych społeczności.

W województwie warmińsko-mazurskim funkcjonuje 14 Lokalnych Grup Działania. Jedną z nich jest LGD „Warmiński Zakątek” z siedzibą w Dobrym Mieście, którego prezeską jest Małgorzata Ofierska. LGD Warmiński Zakątek tworzy obecnie 12 gmin położonych na północ od Olsztyna. To, co wyróżnia tę organizację, to niezwykły rozmach w pozyskiwaniu funduszy na realizację celów. Gdy inne Lokalne Grupy Działania prowadzą najczęściej jeden program (LEADER+) lub jeszcze jeden czy dwa inne programy finansowania przedsięwzięć lokalnych,  „Warmiński Zakątek” realizuje ich aż siedem.

            Przykładem tego jest program „Działaj Lokalnie”, w ramach którego w małych wsiach, miasteczkach dofinansowanych zostało ponad 100 lokalnych inicjatyw na rzecz seniorów, niepełnosprawnych, rozwoju dzieci, zachowania rodzimej kultury. Podobne możliwości finansowe dał kolejny program, który Małgorzata Ofierska jako koordynator wdrażała w całym województwie - 2014 FIO Warmia Mazury Lokalnie i ponad 300 inicjatyw na rzecz rozwijania Dobra Wspólnego.

Podsumowanie w 2015 r. pierwszych lat działalności 2007-2013 przyniosło imponujące wyniki: LGD Warmiński Zakątek zrealizował w województwie budżet inicjatywy LEADER+ o wysokości 15 mln zł  oraz dodatkowo ok. 30 innych inicjatyw o budżecie ok. 20 mln zł. To ponad 3 razy więcej od tego, co pozyskują inne LGD w województwie warmińsko-mazurskim. Ponadto zdobyli środki, z których udzielają pożyczki na rozwój firm, gdy inne LGD tego nie robią.

LGD „Warmiński Zakątek” realizuje również własne projekty. Oto inicjatywy i pomysły prezes Ofierskiej:

*     impreza promująca lokalne kulinaria, w której uczestniczą gospodynie domowe oraz Koła Gospodyń Wiejskich.

*     Coroczne konkursy „Smaki Warmii”, które cieszą się ogromną popularnością, bo potrawy są oceniane przez fachowców z najwyższej półki - Małgorzatę Jankowską – Buttitta oraz Karola Okrasę. Zdobycie nagrody przyznanej przez takie osobistości jest największym wyróżnieniem. 

*     Przedsiębiorcze osoby bezrobotne z powiatów dotkniętych najwyższym bezrobociem: Lidzbark Warm., Bartoszyce i Kętrzyn, mogą skorzystać z funduszy w projekcie „Z pomysłem na dotację” – można pozyskać ponad 20 tys. zł na rozpoczęcie własnej działalności na bardzo dogodnych warunkach.

Małgorzata Ofierska jest również autorką i realizatorką wielu projektów międzynarodowych:

*     Z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Funduszy Norweskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowany został 3-letni program współpracy Polska-Szwecja.

*     Od kilku lat LGD „Warmiński Zakątek” wspiera mieszkańców Ukrainy nie tylko słowem, ale poprzez poprawę ich standardu życia. W mieście Kostopol, mieście partnerskim Dobrego Miasta, poprzez indywidualny zapał i determinację Pani Małgorzaty zrealizowane zostały inwestycje dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na kwotę ponad 2 mln. złotych. Było to oświetlenie miasta i wyposażenie go w pojemniki do segregacji odpadów.

*     Największym  jednak sukcesem na tym polu  jest zajęcie pierwszego miejsca w międzynarodowym  konkursie w kategorii najlepszy transnarodowy projekt współpracy nordycko-bałtyckiej w kat. rozwój lokalny, za realizację projektu „Transgraniczna przedsiębiorczość Blekinge-Warmia i Mazury” (nagrody wręczono w Tallinie we wrześniu 2013r.) oraz otrzymanie statuetki Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego: Laur "Najlepszym z Najlepszych".

Te duże projekty to oczywiście program LEADER+ i programy dotacyjne dla osób bezrobotnych na uruchomienie działalności gospodarczej, ale również programy dotyczące kształcenia zawodowego osób, którym trudno jest wejść na rynek pracy oraz programy grantowe na małe inicjatywy na rzecz tworzenia dobra wspólnego.

Realizując wysokobudżetowe zadania, stowarzyszenie sięga również po granty na małe lokalne przedsięwzięcia, które integrują, pokazują nowe możliwości, zabezpieczają ważne potrzeby społeczne. Te małe, "autorskie", pełne pasji to:

*     Kocham Śpiewać Polskie Piosenki - rozśpiewany konkurs wokalny integrujący każdego roku ponad 1000 dzieci, lokalnych animatorów kultury, pracowników LGD i Członków Zespołu Czerwony Tulipan,

*     Wiek wiedzy - Senior - działania na rzecz seniorów - usprawniające, wspomagające i nie pozwalające na ucieczkę "w starość",

*     Smaki Warmii - przedsięwzięcia upowszechniające lokalne zasoby, produkty, tradycje kulinarne.

Wyzwaniem ostatnich lat jest dla Pani Małgorzaty wdrożenie instrumentów ekonomii społecznej na obszarach wiejskich poprzez powstawanie wsi tematycznych. Powszechnie znana jest oferta wsi Babek Zielarek w Blankach, Bosej Ekologii z Praslit, czy wioski Natangów z gminy Górowo Iławeckie.

Osobiście koordynuje pierwsze aktywności przedsiębiorcze i animuje zaangażowanie do działalności wsi tematycznej jak największej liczby mieszkańców. Łączy dotacje dla bezrobotnych z funduszami na szkolenia, grantami wspierającymi stowarzyszenia. W dziedzinie wsi tematycznych jest znanym ekspertem na poziomie kraju.

            Jest przykładem bankowca i urzędnika, którego potrzeba działania i pracy z ludźmi zaprowadziła do aktywności zawodowej w sferze pozarządowej. Znakomity organizator i człowiek perfekcyjnie zorganizowany. Prywatnie żona i mama 2 dorosłych synów.