home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Halina Cieśla - prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”.

Halina Cieśla z zawodu jest rolniczką, z zamiłowania animatorką społeczną. Od 15 lat mieszkanka Aniołowa. Jest inicjatorką powstania i prezeską Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”, które działa od 2004 roku i ma na celu poprawę poziomu życia przez aktywizację społeczno-ekonomiczną mieszkańców. W tym celu efektywnie pozyskuje środki finansowe, poszukuje atrakcyjnych sposobów pobudzania mieszkańców do działania, co przekłada się na działania społeczne i zainteresowanie własną działalnością gospodarczą. Współpracuje z wieloma podmiotami w kraju i z partnerami za granicą. Współautorka i inicjatorka porozumienia międzyregionalnego Aniołowo – Saint Thelo we Francji, pogłębianego od kilku lat. Partnerstwo rozszerza zakres o nowe miejscowości zarówno na Warmii i Mazurach jak i w Bretanii. Jest pomysłodawczynią pierwszej na Warmii i Mazurach wioski tematycznej, której symbolem są anioły. Dzięki staraniom Pani Haliny każdy dom ma  anioła z numerem swojej posesji. Od lat organizuje plenery rzeźbiarskie, drewniane postacie stoją na mostkach, rondzie oraz w anielskim zakątku.

Jest głównym organizatorem Zlotów Miłośników Aniołów, wydarzenia kulturalno-promocyjnego, od trzynastu lat wpisanego w kalendarz imprez regionu.

Organizuje zajęcia świetlicowe i pozyskuje środki na rozwijanie pasji i talentów młodych osób. Wspiera działania miejscowego teatru ognia „Angels in the fire”. Od 2008 roku formacja uświetnia wydarzenia lokalne i na wyjeździe.  Grupa współpracuje z rówieśnikami z Francji.

Była inicjatorem powstania Lokalnego Funduszu Stypendialnego, który wspomaga edukację zaangażowanych społecznie studentów, a funkcjonuje dzięki prowadzonej organizacji i pozyskanym środkom zewnętrznym, prowadzi świetlicę dla dzieci „Pod Dobrym Aniołem”.

Autor i koordynator kilkudziesięciu projektów skierowanych na zaspokojenie potrzeb mieszkańców wsi, dzięki temu powstały wyposażone miejsca plenerowych spotkań mieszkańców, plac zabaw, szlak aniołów i urokliwych zakątków, anielski zakątek w centrum wioski. Współorganizuje pobyty grup studyjnych w Aniołowie, które zainteresowane są funkcjonowaniem wioski. Wspierała tworzenie kilku stowarzyszeń, wiosek tematycznych i dokumentów strategicznych sołectw. Współautor licznych materiałów promocyjnych, pamiątek z anielskiej wioski oraz publikacji w różnych językach.

Prowadzone działania przyczyniły się do uzyskania wielu sukcesów wsi, miedzy innymi dwukrotnego nagrodzenia tytułem „Godni Naśladowania” za organizację wydarzenia aktywizującego mieszkańców pod nazwą Zlot Miłośników Aniołów i za najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowej województwa warmińsko-mazurskiego o charakterze międzynarodowym „ANIOTHELO”, Najatrakcyjniejsza wieś turystyczna powiatu elbląskiego, Najaktywniejsza wieś Gminy Pasłęk, III i II miejsce za ofertę „Anielskie smaki diabelskie atrakcje” podczas Międzynarodowych Targów „Agrotravel” w Kielcach za najciekawszy pakiet turystyki wiejskiej i wioski tematycznej oraz w Berlinie za  przyjazną ofertę „Coś dla ciała i dla ducha”.

Wyróżniona przez Ministra Rozwoju Regionalnego za działania na rzecz lokalnej społeczności – eurolider 2009, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi na rzecz kultury, Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Medalem honorowym za zasługi dla Powiatu Elbląskiego.