home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Zofia Wojciechowska - historyczka, dziennikarka, działaczka społeczna, florystyka, prezes Instytutu Hortiterapii "Zielony Promień".

W 2013 roku założyła Instytut Hortiterapii "Zielony Promień", który jest pierwszą w Polsce jednostką szkoleniową zajmującą się edukacją w zakresie turystyki prozdrowotnej i rehabilitacji przez kontakt z roślinami. Zofia Wojciechowska jest członkiem Stowarzyszenia Florystów Polskich. Rodzice Pani Zofii jako repatrianci z Wileńszczyzny po wojnie zamieszkali w Mrągowie, tam też  Pani Zofia się urodziła i tam chodziła do szkoły. Studiowała w Toruniu historię na tamtejszym UMK. Po studiach wróciła do rodzinnego Mrągowa, gdzie uczyła historii powszechnej oraz geografii. W drugiej połowie lat 90 zaczęła działalność gospodarczą związaną z kwiatami i florystyką. W 2014 roku zdecydowała się na poszerzenie wiedzy podejmując studia podyplomowe Hortiterapii na UWM w Olsztynie. W 2007 rozpoczęła organizację akcji społecznych w celu zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na Mazurach oraz rozwoju hortiterapii w Polsce. Dwa lata później utworzyła stowarzyszenie „Zielone Dzieci“ działające na rzecz rozwijania przyrodolecznictwa i edukacji historii regionalnej, dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego. Od 2011 r. prowadzi kampanię społeczną na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej, współpracuje z Instytutem na Rzecz Ekorozwoju w zakresie programu Dobry Klimat dla Powiatów. Jest autorką projektu "Drzewo dla życia" wchodzącego w skład zeszytów ekologicznych powstałych w kampanii Szkoły dla przyrody, współpracowała z Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot, prowadziła warsztaty edukacji ekologicznej w Mazurskim Parku Krajobrazowym oraz nadleśnictwach Spychowo, i Mrągowo. Organizowała seminaria, wykłady i warsztaty hortiterapii w Ogrodzie Botanicznym UW oraz z Zamku Książ. Zofia Wojciechowska bierze udział w akcjach charytatywnych. Uczestniczy w akcjach Finału WOŚP. W 2011 była współorganizatorką warmińsko-mazurskiej akcji wsparcia dla ofiar trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii pt. Polskie Tulipany dla japońskiej chryzantemy. W 2014 w Mrągowie zorganizowała pierwszy w Polsce Horti Festiwal. Obecnie realizuje 3 projekty odznaczone certyfikatem Produkt Warmia i Mazury: Ogrody Zdrowia - Hortiterapia, Cykliczne seminaria z zakresu hortiterapii, Zielona Akademia oraz program rehabilitacji diabetologicznej wspartej hortiterapią pt. Mazury dla Diabetyków.

Zofia Wojciechowska powołała wydawnictwo Zielony Promień wspierające działalność instytutu, zajmuje się publikowaniem materiałów związanymi z hortiterapią. Instytut Hortiterapii zajmuje się m.in. przywracaniem pamięci o życiu i działalności Jerzego Helwinga, botanika z XVII w. z Węgorzewa, który był poprzednikiem Linneusza. W 2015 Instytut Hortiterapii wraz z Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizował projekt: "Listy z Mazur. Zielona Biblioterapia - reintegracja kulturowa i przyrodnicza społeczności lokalnych". W ramach działań programów Funduszy Inicjatyw Obywatelskiego powstał projekt Mazury po mazursku, którego celem była popularyzacja i przybliżenie wspólnej historii regionu mazurskiego, dawnych oraz współczesnych mieszkańców. Zofia Wojciechowska od 2010 jest też wykładowcą Wszechnicy Ustawicznego Kształcenia w Węgorzewie oraz Mrągowskiego Uniwersytetu III Wieku i Akademii Seniorów Warmii i Mazur. W 2013 brała udział w pracach nad powołaniem nowego interdyscyplinarnego kierunku studiów licencjackich Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze na UWM. W 2014 roku przyczyniła się do utworzenia nowych trzysemestralnych studiów podyplomowych Hortiterapia, w których również wzięła udział. Od 2013 członek Rady Kulturowego Dziedzictwa Niematerialnego na lata 2013-2018 Województwa Warmińsko Mazurskiego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, członkini Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM. W listopadzie 2015 odbył się II Horti Festiwal w Mrągowie pod tytułem "Hortiterapia w Programach Rewitalizacji Zielonych Obszarów Miasta" o charakterze ogólnopolskim z udziałem naukowców i praktyków. W 2009 r. zaczęła pracę dziennikarską w internetowym Radiu Wnet, w którym prowadzi autorską audycję Program Pomost, uczestniczy w Światowym Forum Mediów Polonijnych. Wspiera Festiwal Kultury Kresowej biorąc udział bezpośrednio w szkoleniach metodycznych i edukacyjnych dla Polonii. Społecznie pełni funkcję redaktora Kresowego Serwisu Informacyjnego, internetowej gazety publikującej informacje o Polsce i życiu Polaków na Kresach Wschodnich. Współpracuje z polonijnym kwartalnikiem "Rodacy" wydawanym na Syberii, "Nowym Dziennikiem" w Nowym Jorku (USA) oraz Polonią w RPA i redakcją Wiadomości Polonijne wydawane w Johannesburgu przez Zjednoczenie Polskie w RPA. Jest polskim przedstawicielem Magazynu Polonia w Chicago współpracowała z radiem WPNA 1490 w USA i innymi polonijnymi mediami. Współpracuje również z mediami regionalnymi m.in. Gazetą Olsztyńską. Od 2013 roku jest członkinią LOT Ziemia Mrągowska, jest współtwórczynią i animatorką Mazurskiego Klastra Turystycznego. Współzałożycielka Eko Klastra i członkini Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw w Polsce, współtwórczyni i członkini założyciel Klastra Archipelagi Kultury Warmii i Mazur. Aktywna działaczka mazurskich organizacji pozarządowych, Stowarzyszenia Wspólnota Polska, członkini wspierająca Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Pełni funkcję vice-prezeski Międzynarodowego Stowarzyszenia Miłośników Twórczości Ernsta Wiecherta. Działa w Zespole do spraw rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie mrągowskim.

Nagrody i wyróżnienia m.in.

·        2012: Nagroda Ministra Ochrony Środowiska i kapituły Światowego Forum Mediów Polonijnych za tekst o tematyce ekologicznej „Klimat w głowie” w konkursie pt. Mądre wykorzystywanie zasobów przyrody; Nagroda Rady Miasta Mrągowa - za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury; Nagroda polsko-australijskiej Fundacji POLCUL - za ożywianie życia społeczno-kulturalnego, działalność charytatywną na terenie Mrągowa i pomoc polskim dzieciom z Syberii; 

·        2013: Nagroda im. Macieja Płażyńskiego w kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne;

·        2015: tytuł Złoty Człowiek 2014 Warmii i Mazur - w kategorii Nauka i edukacja za projekt “ Gadające dachówki”https://pl.wikipedia.org/wiki/Zofia_Wojciechowska#cite_note-Z.C5.82oty_Cz.C5.82owiek_i_Chocho.C5.82_-_zapraszamy_na_nasz.C4.85_relacj.C4.99_z_wielkiej_gali.21-48, Duma Naszego Miasta - nagroda przyznana przez ZHP Hufiec im. Janusza Korczaka w Mrągowie.