home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Iwona Anna NDiaye – literaturoznawczyni i tłumaczka języka rosyjskiego, profesor UWM w Olsztynie w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej. Od 12 lat współorganizatorka Dni Afryki w Olsztynie, promotorka dialogu międzykulturowego.

Prof. Iwona Anna Ndiaye jest wyjątkową kobietą-naukowcem. Od lat 80. związana z Olsztynem i olsztyńską uczelnią – wcześniej jako jej absolwentka, przeszła wszystkie szczeble kariery naukowej – od asystentki po profesora w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Należy do najbardziej aktywnych i twórczych pracowników olsztyńskiej Alma Mater. Jest autorką ponad stu pięćdziesięciu publikacji naukowych i dydaktycznych, współredaktorką monografii, autorką podręczników oraz artykułów, redaktorką serii „Luminarze Rosyjskiej Emigracji”, „Między światami – między słowami” i „Teoria i Praktyka Przekładu”. W badaniach literaturoznawczych koncentruje się na historii rosyjskiej literatury emigracyjnej oraz najnowszych zjawiskach w literaturze rosyjskiej. Zainteresowania literaturoznawcze łączy z badaniami w dziedzinie przekładoznawstwa.

Równolegle do pracy naukowo-dydaktycznej pełniła też na uczelni wiele odpowiedzialnych funkcji. Była m.in. Prodziekanem Wydziału Humanistycznego UWM, zastępcą Dyrektora Instytutu Neofilologii, Członkiem Senatu UWM w Olsztynie.

Jej dorobek naukowy jest imponujący i świadczy o niezwykłej wręcz pracowitości. Jej osobowość i niespożytą energię doceniają też studenci, którzy znają ją z seminariów i wykładów, lecz także z zajęć kół naukowych. Z powodzeniem przybliża młodym ludziom język i kulturę naszego wschodniego sąsiada, prowadzi też zajęcia teatralne, filmowe, literackie.

Swoją aktywność zawodową, którą mogłaby obdzielić kilka innych osób Iwona NDiaye łączy z życiową pasją, którą jest popularyzacja wiedzy o kulturze i obyczajach afrykańskich, a także przełamywanie stereotypów dotyczących Afryki. Wspólnie z mężem, Senegalczykiem dr. Barą NDiaye zainicjowała w Olsztynie Dni Afryki, które z prywatnej inicjatywy przez ostatnie 12 lat stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych w skali kraju wydarzeń promujących kulturę afrykańską. Co roku w ich programie znajduje się ogólnopolska konferencja oraz program edukacyjny i kulturalny, na który składają się spotkania autorskie, wystawy, pokazy filmów, warsztaty, konkursy.

Iwona NDiaye wspólnie z mężem na zaproszenie szkół i olsztyńskich instytucji wygłaszają wykłady, prowadzą warsztaty o kulturze afrykańskiej. Ich zajęcia na Uniwersytecie Dzieci w Olsztynie cieszą się dużą popularnością – w 2011 r. otrzymali wyróżnienie tego wymagającego audytorium i tytuł „Wykładowca Roku 2010/2011 Uniwersytetu Dzieci”. Małżeństwo NDiaye opracowało m.in. rozmówki wolof-polskie. Wydaje czasopismo „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne”. 

W 2013 r. Iwona NDiaye zorganizowała Ogólnopolski Konkurs na tłumaczenie francuskojęzycznej poezji afrykańskiej kobiet. Pokłosiem tej inicjatywy jest wydana w jej opracowaniu dwujęzyczna antologia „Je suis la femme-Afrique. Antologia afrykańskiej poezji kobiecej” (2014).

Od 2007 r. Iwona NDiaye działa w Polskim Towarzystwie Afrykanistycznym. Od 2012 r. jest członkinią Rady Programowej Fundacji Afryka Inaczej. 

Prof. NDiaye od 2005 r. jest związana ze środowiskiem Stowarzyszenia Borussia. Przez 4 lata była także członkiem Rady Programowej powstałej w 2006 r. Fundacji „Borussia”. W latach 2007-2010 kierowała programem wydawniczym Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia”. Dzięki jej ciężkiej pracy, udało się rozwinąć i ugruntować działalność wydawniczą „Borussii”. Od 2007 r. Iwona NDiaye jest członkinią zespołu redakcyjnego naszego czasopisma „Borussia. Kultura. Historia. Literatura” i wspiera go swoją wiedzą z zakresu literatury i kulturoznawstwa oraz kompetencjami translatorskimi. 

Iwona NDiaye to osoba wyjątkowa, twórcza i kreatywna, inspiratorka wielu przedsięwzięć, która z powodzeniem łączy obowiązki zawodowe z innymi formami aktywności. Jej życie wypełniają naukowe i osobiste pasje. Oddana im i idei budowania tolerancyjnego, otwartego na inne kultury Olsztyna, potrafi zaszczepić swoje pasje innym, nie zapomina przy tym o najbliższych – mężu Barze i trójce wspaniałych dzieci: dorosłej już Paulinie, 13-letnim Adasiu i 10-letniej Aishy.