home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Dr hab. Danuta Kruk - prof. UWM w Katedrze Fizyki Relatywistycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Urodziła się i wychowała w Krakowie. Absolwentka fizyki na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia ukończyła w 1990 r. Tam też rozpoczęła pracę naukową i doktorat, który obroniła w 1995 r. W 2008 r uzyskała tytuł naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Jej zainteresowania naukowe to własności materii i fizyka kwantowa, oba te zagadnienia są ze sobą ściśle powiązane.

Sama tak wyjaśnia obszar zawodowych zainteresowań: „To, jak zachowuje się świat wokół nas jest zdeterminowane przez prawa fizyki kwantowej. Fizyka kwantowa opisuje rzeczywistość, której nie mamy szans bezpośrednio zobaczyć, za to bardzo dobrze odczuwamy konsekwencje kwantowej natury świata. Mało kto uświadamia sobie, że korzystając z telefonu czy też podlegając zaawansowanej diagnostyce medycznej wykorzystujemy prawa fizyki kwantowej. Świat kwantowy opisywany jest w sposób matematyczny, zupełnie abstrakcyjny. Własności materii wokół nas potwierdzają lub wykluczają nasze przewidywania i oczekiwania. To, że potrafimy opisać matematycznie prawa natury jedynie na podstawie ich skutków jest dla mnie fascynujące.”

W 2000 r. dr hab. Kruk wyjechała na Uniwersytet w Sztokholmie. Po roku otrzymała prestiżowe stypendium Wenner-Gren Foundation. Po ponad 2 latach powróciła na UJ. Krótko po powrocie do Polski otrzymała propozycję pracy na Uniwersytecie w Darmstadt w Niemczech. Do Polski na UJ powróciła w 2006 r. Niebawem otrzymała kolejną propozycję pracy z Niemiec, z Uniwersytetu w Bayreuth. Skorzystała z niej, spędzając w Bayreuth 5 lat.

W 2007 r. dr Danuta Kruk napisała swą pierwszą książkę naukową pt. „Evolution and Relaxation of Multi-Spin Systems, druga pt. „Understanding spin dynamics” ukazała się w 2015 r.

W 2011 r. Danuta Kruk rozpoczęła pracę na UWM w Olsztynie w Katedrze Fizyki Relatywistycznej. W tym czasie wciąż pracowała w Bayreuth, UWM udzielił jej urlopu naukowego. W 2014 roku wróciła na dobre do Olsztyna. Jeszcze w czasie pobytu w Bayreuth rozpoczęła starania, aby stworzyć na UWM ośrodek Magnetycznego Rezonansu Jądrowego.

W 2012 r. otrzymała grant naukowy z Narodowego Centrum Nauki, a w 2013 grant inwestycyjny z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na budowę Pracowni Relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego w Katedrze Fizyki Relatywistycznej.

Na początku 2015 r. prof. Danuta Kruk otrzymała kolejny grant, tym razem naukowy z programu Horyzont 2020. Jest ona członkiem konsorcjum złożonego z 6 ośrodków naukowych koordynowanych przez Instytut Inżynierii Biomedycznej oraz Instytut Chemii i Technologii Materiałów Uniwersytetu Technologicznego w Grazu w Austrii. Dzięki grantowi będzie prowadzić badania nad nowym sposobem kontrastowania tkanek w obrazowaniu medycznym wykorzystującym magnetyczny rezonans jądrowy. Projekt zatytułowany „Wzmacnianie kontrastu przez relaksację kwadrupolową” został zakwalifikowany do finansowania jako jeden z 24 projektów konkursu Future and Emerging Technologies (FETopen), czyli Technologie przyszłości i nowopowstałe programu Horyzont 2020. O dofinansowanie ubiegało się 639 projektów, co oznacza, że matematycznie projekt prof. Kruk miał 3,7% szansy.

Jako kierownik jednego z pakietów prof. Danuta Kruk otrzymała na badania aż 472,5 tys. euro. Jest to jeden z 2 największych grantów naukowych na UWM. Całkowity budżet projektu to ok. 2,5 mln euro. Uczestniczą w nim partnerzy z 4 krajów: Polski, Austrii, Słowenii i Szwecji.

Realizację grantu prof. Kruk zaczęła we wrześniu 2015 r. Zakończy po 3 latach.

Na jesieni 2015 r. prof. Danuta Kruk uzyskała drugi grant z Programu Horyzont 2020. Wynosi on 321 tys. euro. Jest przeznaczony na badania obrazowania medycznego z wykorzystaniem magnetycznego rezonansu jądrowego. Wyniki badania będą zastosowane do lepszego diagnozowania zmian chorobowych wywołanych np. rakiem, w chorobach krwi i kości.

 

Grant, w którym zaangażowana jest prof. Kruk prowadzi międzynarodowe konsorcjum naukowe, złożone z 9 jednostek. Są to uniwersytety w Aberdeen w Wielkiej Brytanii, w Turynie we Włoszech, w Ilmenau w Niemczech, instytuty badawcze we Francji i dwóch partnerów przemysłowych, a także UWM. Cały grant opiewa na 6 mln euro – istotna część tych środków będzie przeznaczona na wytworzenie prototypu urządzenia do obrazowania.

Prof. Kruk jest w nim kierownikiem jednego z pakietów projektu. Odpowiada za teoretyczne podstawy grantu. To na jej zespole spoczywa ciężar opracowania modeli teoretycznych wiążących wyniki eksperymentów rezonansu magnetycznego z własnościami i stanem badanych tkanek.

Horyzont 2020 to największy w historii w Unii Europejskiej program finansowania badań naukowych i innowacji. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Chodzi o utworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Danuta Kruk jest też Ekspertem Narodowego Centrum Nauki.

Danuta Kruk jest mężatką. Mąż, Robert, który również jest fizykiem, pracuje na Uniwersytecie w Karlsruhe (KIT) w Niemczech. Mają troje dzieci dorosłych dzieci. Dystans pomiędzy Olsztynem i Karlsruhe jest istotnie większy – dlatego Państwo Krukowie widują się obecnie co dwa tygodnie (plus święta, urlopy, szereg konferencji naukowych). Dzieci studiują w Niemczech oddalone o godzinę jazdy od ojca.

Ma jeszcze jedno nietypowe jak na fizyka hobby: wykonuje własnoręcznie ozdobne drobne przedmioty, np. doniczki, dzbanuszki, wieszaki, półeczki. Obdarowuje nimi rodzinę i znajomych, i kolekcjonuje.

Wiadomość z ostatniej chwili: złożony przez nią projekt akcji COST zrzeszającej naukowców z wielu krajów Europy został zaakceptowany. http://www.nauka.gov.pl/organizacje-i-programy-miedzynarodowe/europejski-program-wspolpracy-w-dziedzinie-badan-naukowo-technicznych.html