home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Anna Stankiewicz z Giżycka - lekarz endokrynolog i diabetolog w giżyckim szpitalu, łyżwiarka i wiceprezeska Stowarzyszenia Łyżwiarskiego „Czarne Pantery”.

Giżycczanka. Sportsmenka. Łyżwiarka i wrotkarka. Wiceprezeska Stowarzyszenia Łyżwiarskiego „Czarne Pantery”. Cieszy się ogromnym zaufaniem i szacunkiem pacjentów jako lekarz endokrynolog i diabetolog. Od wielu lat pracuje na oddziale wewnętrznym w giżyckim szpitalu. Prowadzi  prywatną praktykę w Giżycku i innych miastach województwa warmińsko-mazurskiego. Systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe, rozwija zainteresowania związane z medycyną, uczestniczy jako prelegent w wykładach, prelekcjach, konferencjach na temat profilaktyki zdrowia.

Pomimo wielkiego zaangażowania w pracę zawodową, nieustannie od lat rozwija i znajduje czas na swoją pasję, jaką jest sport.  Od lat szkolnych uprawia łyżwiarstwo szybkie. Ma na swoim koncie liczne osiągnięcia sportowe w łyżwiarstwie szybkim oraz wrotkarstwie.  Jest jednym z inicjatorów reaktywowania w naszym mieście, posiadającym duże tradycje łyżwiarskie, Giżyckiego Stowarzyszenia Łyżwiarskiego „Czarne Pantery”. Jego zawodnicy odnosili niegdyś na arenie krajowej duże sukcesy w „Błękitnej Sztafecie”, „Złotym Krążku” i jeździe szybkiej. Wśród najbardziej utalentowanych giżyckich łyżwiarzy była właśnie Anna Stankiewicz (z domu Węgrzyn), która m.in. na ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, czyli najważniejszych krajowych zawodach, w roku 1974 w błękitnej sztafecie giżycczanek zdobyła srebro. W tych samych zawodach cztery lata wcześniej srebrny medal z drużyną zdobyła również aktorka, giżycczanka, a w latach szkolnych łyżwiarka Maria Pakulnis.

Anna Stankiewicz cały czas reprezentuje i promuje Giżycko w kraju i za granicą podczas zawodów i wydarzeń sportowych. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. W roku 2013 otrzymała przyznawaną najlepszym giżyckim sportowcom doroczną nagrodą Burmistrza Giżycka w dziedzinie sportu.

Wśród trofeów w grupie wiekowej K50 ma m.in. Mistrzostwo Polski w Wieloboju Łyżwiarskim, Mistrzostwo Polski w Półmaratonie Wrotkarskim, Mistrzostwo Polski w IV Maratonie Sierpniowym im. Lecha Wałęsy (rok 2012). Wśród jej ostatnich sukcesów sportowych wymienić trzeba zdobycie drugiego miejsca w open i srebrnego medalu w swojej kategorii na Mistrzostwach Polski Masters w Łyżwiarstwie Szybkim, zdominowanych przez giżycczan, które odbyły się pod koniec stycznia 2016 na warszawskich Stegnach.

Poza sukcesami w medycynie i sporcie aktywnie angażuje się w inicjatywy i przedsięwzięcia organizowane w mieście, wspiera działania lokalnych kobiet. Ściśle współpracuje z samorządem miejskim oraz organizacjami pozarządowymi. Prywatnie jest matką dwóch dorosłych córek.