home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Teresa Kacperska

Dyrektor Zespołu Szkół Węgojskiego Stowarzyszenia Edukacji Lokalnej CEL, Kierownik Zespołu Regionalnego „Węgojska Stróżka”

Teresa Kacperska to wyjątkowa osoba, pełna pasji i zaangażowania. Pomysłodawczyni i organizatorka wielu akcji, skupiająca wokół siebie ludzi. Praca społeczna to dla niej „chleb powszedni”. Dzięki jej działalności niewielka miejscowość zyskała nowe oblicze i charyzmę; ponadto wieś stała się znaczącym ośrodkiem krzewiącym warmińską kulturę i tradycję. Jej osiągnięcia mają szczególny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy oraz promocję gminy i miasta Biskupiec w kraju, a nawet za granicą. Uzyskała tytuł „Osobowości roku 2013” - przyznawany przez Kapitułę „Sukcesów” na dorocznej biskupieckiej gali. Czynna działaczka na rzecz aktywizacji środowisk wiejskich, ich rozwoju społeczno-gospodarczo-kulturalnego, kultywująca tradycje regionu Warmii; gra na gitarze, kontrabasie, śpiewa i reżyseruje przedstawienia, jako dyrektor zespołu szkół prowadzi szereg działań kulturotwórczych.

Prezes i inicjatorka powstania Węgojskiego Stowarzyszenia Edukacji Lokalnej CEL w Węgoju (2006) i Zespołu Szkół Węgojskiego Stowarzyszenia Edukacji Lokalnej CEL (2008). Powstało zimą  2006 roku, aby przejąć prowadzenie przeznaczonej do likwidacji szkoły podstawowej. Zapisali się do niego rodzice oraz  pracownicy szkoły.  1 września 2006 roku rozpoczęła funkcjonowanie Społeczna Szkoła Podstawowa, w maju 2007 roku  na bazie Ośrodka Przedszkolnego prowadzonego przez Fundację J.A. Komeńskiego powstał Zespół Przedszkolny dla dzieci w wieki 3-5 lat, natomiast w 2008  utworzono Społeczne Gimnazjum. Od 1 IX 2008 roku wszystkie te placówki połączone zostały w Zespół Szkół Wegojskiego Stowarzyszenia Edukacji Lokalnej – CEL.

Członkini i kierowniczka zespołu regionalnego „Węgojska Strużka” (2005), który otrzymał I nagrodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w XXVII Konkursie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach w 2012 r. Zespół Węgojska Strużka powstał w 2005 roku. Jest to zespół wielopokoleniowy liczący obecnie 17 osób, jego członkowie pochodzą z okolicznych wsi: Węgój, Stryjewo, Łabuchy, Czerwonka, Rasząg. Instytucją patronującą zespołowi jest Węgojskie Stowarzyszenie Edukacji Lokalnej CEL prowadzące miejscową szkołę. Zespół występuje na festynach, dożynkach, prowadzi lekcje regionalne, corocznie uczestniczy w przygotowaniu Misterium Paschalnego (Drogi Krzyżowej), grze fabularnej terenowej w oparciu o postacie z baśni i legend Warmii i śpiewa podczas mszy niedzielnych w kościele parafialnym w Węgoju. Zespół był trzykrotnym laureatem Konkursu Kapel i Zespołów śpiewaczych w Jezioranach: 2006 r.; II miejsce i nagroda Marszałka województwa, 2009 rok III miejsce, 2007 i 2012 rok I miejsce i nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2013 roku nagrał płytę długogrającą oraz pierwszy wideo-klip do regionalnej piosenki warmińskiej Jest na boru gajecek. http://www.youtube.com/watch?v=J_fGIe1a3bI 31.08.2013 r. zespół zdobył I nagrodę na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej w Swietłogorsku. Zespół występuje w samodzielnie uszytych strojach i własnoręcznie wyhaftowanych czepcach warmińskich.

Pomysłodawczyni i organizatorka cyklicznej imprezy pn. Misterium Paschalne z Drogą Krzyżową (od 2005 r.), w której aktorami są mieszkańcy okolicznych miejscowości: Biskupca, Węgoja, Stryjewa, Łabuch, Dębowa. Są wśród nich nauczyciele, sprzątaczka, konserwator, członkinie parafialnej scholi, sołtys. Łącznie aktywny udział bierze ok. 60 wykonawców, niektórzy z nich nie zmieniają się od początku incjatywy inni dopiero debiutują. Stroje, rekwizyty, oprawę świetlną i dźwiękową również przygotowują sami mieszkańcy pod przewodnictwem Pani Teresy Kacperskiej. Misterium na stałe wpisało się do tradycji i kalendarza uroczystości Węgoja i gminy Biskupiec.

Teresa Kacperska to pomysłodawczyni i autorka wielu imprez promujących Warmię, min. fabularnej gry terenowej „Warmiński Straszydła” opartej na postaciach z baśni i legend Warmii, która powstała w 2006 r. Gra terenowa „ Warmińskie Straszydła” to znakomita lekcją tradycji regionu połączoną z zabawą i aktywnym wypoczynkiem.

Pomysłodawczyni wielu nowatorskich projektów:

„Z Małej Szkoły w Wielki Świat",

„My i Nasi Reprezentanci”

i zajęć pozalekcyjnych dla dzieci – w szkole działa m.in.:

teatr Ognia „Transfuzja”,

bębniarze,

koła modelarskie, robotyczne, fotograficzne i plastyczne.

Opiekunka, akompaniatorka chóru kościelnego Cantate Domino. Pod przewodnictwem Pani Teresy Kacperskiej powstał profesjonalny teledysk i 500 płyt z utworem dzięki pieniądzom unijnym, które w konkursie przyznała Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia” z Barczewa .

Odznaczona odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej" w 2013 r., nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Burmistrz Biskupca Elżbiety Samorajczyk,