home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Halina Irena Faj

Starosta węgorzewski.

Spośród innych samorządowców wyróżnia ją min. to, że obowiązki swoje traktuje jak misję społeczną, której oddana jest w pełnym tego słowa znaczeniu. Pomimo kłopotów ze zdrowiem (operacja, kilkumiesięczna rehabilitacja), niezwykle trudnych i niesprzyjających okoliczności w środowisku samorządowym (obniżenie zarobków przez Radę Powiatu, donosy, kontrole) oraz braku środków  własnych, dokończyła niezwykle ważną z punktu widzenia społeczeństwa, w tym osób niepełnosprawnych)  inwestycję jaką była Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie.  Dokonała tego dzięki ogromnemu wysiłkowi, osobistemu zaangażowaniu  i ogromnej determinacji (kilka wizyt w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej). W październiku 2013r. udało się jej pozyskać dotację z budżetu Państwa w wysokości 8 mln. zł , z obowiązkiem jej rozliczenia do końca roku r.! Podjęcie wyzwania jakim było wydatkowanie tak dużej kwoty w przeciągu 3 miesięcy na roboty budowlane, i to w okresie zimowym świadczy o jej niezwykłych zdolnościach w zakresie zarządzania w ekstremalnych warunkach i wysokim ryzyku. Standaryzację Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie zakończono w 2014 r.  Wymiernym 
i zasługującym na wyróżnienie efektem tego działania było zapewnienie 272  mieszkańcom DPS  odpowiednich warunków zamieszkania, terapii, także godnych warunków pracy 180 pracownikom tej placówki.  Koszt całkowity standaryzacji DPS wyniósł 21.487.423,03 zł., w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 13.730.018zł i środki własne Powiatu Węgorzewskiego  w kwocie  7 757 404 zł. Podkreślić należy fakt, iż DPS w Węgorzewie jest jednym z największych w Polsce, a więc skala tego przedsięwzięcia ma wymiar ogólnopolski. Ponadto w przypadku gdyby inwestycja nie powiodła się 90 pracowników straciło by miejsce pracy ( obecna stopa bezrobocia w powiecie wynosi ok. 30 % ).

Kolejnym niezwykle ważnym osiągnięciem Pani Haliny Faj, z punktu widzenia społeczeństwa (głównie osób niepełnosprawnych), a także z uwagi na sytuację polityczną ( konflikt Rosja-Ukraina) była realizacja projektu w partnerstwie z rejonem Ozierskim (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej) polegający na  budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgorzewie. W ramach projektu transgranicznego Polska-Litwa-Rosja  wybudowano salę gimnastyczną, wraz z zapleczem, dwa boiska sportowe, plac zabaw, dokonano termomodernizacji budynku gimnazjum, zakupiono sprzęt do terapii. Wartość całego projektu 2 104 450 zł., w tym wkład własny Powiatu to  kwota  210 445 zł (10 % kosztów inwestycji).

Na szczególną uwagę zasługuje również projekt, którym  była min.  rewitalizacja Parku Minthalerów przy ul. 3 Maja,  w tym place zabaw dla dzieci, fitness na  świeżym powietrzu dla dorosłych, amfiteatr, ścieżki spacerowe, grill,  wiaty,  miejsca rekreacyjno-odpoczynkowe dla całych rodzin. Obecnie od rana do wieczora park oblegany jest przez dzieci i osoby dorosłe. W ramach projektu wybudowano również trasę turystyczną do portu, gdzie znajdują się min.; tawerna, hotel, wypożyczalnia sprzętu, restauracja, bar odbywają się koncerty szantowe) oraz wydzielono prawoskręt na ul. 3 Maja (usprawnienie ruchu drogowego w miejscu bardzo trudnym do przejechania). Prace wykonano w ramach projektu pn. Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności miasta Węgorzewa – mała Kraina Wielkich Jezior Mazurskich – poprzez poprawę dostępności do przystani portowych oraz bazy i infrastruktury turystycznej”  dofinansowanego  w ramach osi 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz budżetu państwa. Inwestycję oddano do użytku mieszkańców w sierpniu 2014r.

Społeczeństwo powiatu węgorzewskiego  doceniło jej zaangażowanie i ogromny wysiłek w rozwój powiatu  wybierając ją po raz drugi na Radną do Rady Powiatu w Węgorzewie ( 2010-2014 i 2014-2018),  a Radni  na Starostę Węgorzewskiego.