home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Beata Januszko-Giergielewicz

Lekarz.

W 1990 roku ukończyła  Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku.  Specjalizacje:  Specjalista chorób wewnętrznych,  nefrologii, transplantologii klinicznej.

Od początku pracy zawodowej zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, związana z Oddziałem Nefrologii i Stacją Dializ. Pełniła funkcję ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym i Nefrologicznym Szpitala Powiatowego w Ostródzie. Jest pracownikiem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Wydziału Nauk Medycznych na stanowisku adiunkta.

Koordynator  akcji transplantacyjnych, lekarz prowadzący pacjentów po przeszczepieniu nerki w Oddziale Transplantacyjnym oraz w Poradni Transplantacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

Stacja dializ w Ostródzie, z-ca dyrektora.

 

Uzyskała tytuł doktora nauk medycznych  w zakresie medycyny na podstawie pracy doktorskiej „Czynniki ryzyka asymptomatycznej choroby wieńcowej u pacjentów hemodializowanych” (Gdański Uniwersytet Medyczny),

Opracowała pierwszy w Polsce, pilotażowy „Program profilaktyki choroby wieńcowej u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek”, który zyskał poparcie konsultantów krajowych i regionalnych w dziedzinie nefrologii i kardiologii, władz samorządowych województwa Warmińsko-Mazurskiego i NFZ.

Jest redaktorem tematycznym i recenzentem w zespole redakcyjnym czasopisma naukowego „Polish Annals of Medicine”.

Dorobek naukowy pani doktor to 21 publikacji w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych, 34 wystąpienia na zjazdach naukowych polskich i zagranicznych, współorganizowanie 6 konferencji naukowych (w tym jednej międzynarodowej).

Organizacja i funkcja redaktora naczelnego kwartalnika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie „Puls Szpitala”;

Za działalność na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie została nagrodzona odznaczeniem państwowym – Brązowym Krzyżem Zasługi;

 

Studia podyplomowe:

Zarządzanie firmą w opiece zdrowotnej - Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii – Dyplom z wynikiem bardzo dobrym;

Działalność społeczno-edukacyjna w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej:

- członek Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Lekarskiego Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej,

- felietonistka Biuletynu Lekarskiego Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej,

- członek Okręgowej rady Lekarskiej, Prezydium, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu WM IL, delegat na Zjazd Krajowy Lekarzy 

Praca społeczna

Członkini i współzałożycielka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chorych Dializowanych Otrzewnowo z siedzibą w Olsztynie;

Aktywne promowanie idei transplantacji narządów – koordynatorka akcji „Drugie Życie”, organizowanej przez firmę Fresenius w powiecie ostródzkim w (2 edycje)

Pomysłodawca i organizatorka „Białej Soboty dla NEREK” – Ostróda

Założycielka i prezes Olsztyńskiego Stowarzyszenia Kardionefrologicznego „COR-NEF”, zajmującego się profilaktyką i edukacją w zakresie schorzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek,

- wykładowca Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Z zamiłowania uprawiająca literaturę publicystyczną lekarską i poezję (debiut poetycki :”ARS VIRAE”- Olsztyn 2008 r., drugie wydanie 2012 r.)

Prywatnie: spełniona, szczęśliwa kobieta, żona i matka