home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Anna Sarnowska

Anna Sarnowska - założycielka, choreograf i kierownik   artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „JEDWABNO”

Anna Sarnowska z tańcem ludowym związana jest od 1966 roku. To uznana, utytułowana choreografka tańca ludowego regionu warmińsko – mazurskiego. Stały konsultant i choreograf Polonijnego Zespołu Folklorystycznego „KRAKOWIAK” w Grenoble (Francja). Szkoleniowiec instruktorów tańca w regionie i w Polsce. Instruktor tańca w Polonijnym Studium Tańców Polskich w Rzeszowie, juror w komisjach oceniających  zespoły taneczne w regionie i w kraju. Autorka programów dla zespołów ludowych z Dobrocina, Reszla, Grajewa, Górowa Iławeckiego, Bartoszyc, Wielbarka i innych miast województwa. Osoba wykształcona przez słynnego Wojciecha Muchlado, twórcę i choreografa Zespołu Pieśni i Tańca „OLSZTYN”. To po nim pani Anna przejęła i przez osiem lat prowadziła Zespół Pieśni i Tańca „OLSZTYN”. Prowadziła także Zespół Pieśni i Tańca „KĘTRZYNIANIE”. Obecnie prowadzi Zespół Pieśni i Tańca „JEDWABNO”, który w roku 2013 obchodził 30-lecie powstania. W jego repertuarze znajdują się scenki obrzędowe (m. in.: Wesele mazurskie, Oczepiny, Zapusty, Wiatraki mazurskie). Zespół „JEDWABNO” jest wizytówką Gminy Jedwabno i regionu warmińsko-mazurskiego.    

 Zespoły prowadzone przez Annę Sarnowską są rzetelnymi kontynuatorami tradycji warmińskiej i mazurskiej w możliwej do odtworzenia, na dzień dzisiejszy formie. Wszystkie zespoły odnosiły  i odnoszą niezmiennie sukcesy artystyczne w regionie, w Polsce i za granicą (m.in. we Francji, Rosji, Ukrainie, Niemczech). W roku 2010 ukazała się książka Anny Sarnowskiej „Tańce warmińskie i mazurskie. Podręcznik dla nauczycieli i instruktorów tańca”. Książka jest dziełem niezwykłym. To pierwsza po czterdziestu latach publikacja o tańcach warmińskich i mazurskich napisana przez osobę najbardziej kompetentną, która z tańcem ludowym związała całe swoje życie. Znajdują się w niej unikalne, publikowane po raz pierwszy opisy tańców. Do opisów załączone są zapisy nutowe linii melodycznych oryginalnej muzyki ludowej, przy której były i są wykonywane. Jest to dzieło dokumentujące tańce Warmiaków i Mazurów.

Annę  Sarnowską wyróżnia wielka pasja poznawania i zdobywania wiedzy, szczególnie w zakresie tańców regionalnych. Zaangażowana, pracowita, człowiek kultury Warmii i Mazur. Za swoją pracę zawodową i społeczną została dotychczas wyróżniona:  Brązowym Krzyżem Zasługi (1979), Złotym Krzyżem Zasługi (2003), Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”(1987), Honorową Odznaką „Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1977), Statuetką „Juranda” (2003, przyznaną przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury).

W roku 2011 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski przyznał Annie Sarnowskiej Nagrodę Specjalną (pieniężną) za: „rzetelne kultywowanie tradycji warmińskiej i mazurskiej, promocję i popularyzację folkloru warmińsko – mazurskiego w Polsce i za granicą, za dokumentowanie i przekazywanie wiedzy o tańcach ludowych, za inicjatywy kulturotwórcze z zakresu tańca, 45 - lenią pracę zawodową i społeczną na rzecz kultury Olsztyna i regionu i 30 - letnie prowadzenie Zespołu Pieśni i Tańca „Jedwabno””.

W  roku 2012 Anna Sarnowska otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dziedzinie kultury. W 2013 Nagrodę Marszałka Województwa otrzymał Zespół Pieśni i Tańca „Jedwabno”, prowadzony od początku przez Annę Sarnowską.

Prosimy Szanowną Kapitułę o wyróżnienie w plebiscycie Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur 2015r. ANNĘ SARNOWSKĄ. Uważamy bowiem, że Jej dotychczasowy dorobek twórczy, praca, jej efekty, niespotykane zaangażowanie, wieloletnia działalność na rzecz kultury Olsztyna i regionu  są wysokiej jakości argumentami w pełni rekomendującymi Ją do tego prestiżowego wyróżnienia.