home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Wioletta Sokół

Prawnik z wykształcenia, dyplomata z racji wykonywanego zawodu.

 

prawnik z wykształcenia, dyplomata z racji wykonywanego zawodu.

Urodziła się w Dobrym Mieście, które jak uważa, przynosi jej szczęście i wszystko co „Dobre” w życiu.

W młodości postrzegana jako humanistka i dusza artystyczna udzielała się w licznych formach teatralnych, konkursach wokalnych itp. Nic więc dziwnego, że ukończyła klasę humanistyczną w I LO im. A. Mickiewicza w Olsztynie, które było doskonałą bazą dla przyszłych studiów i dalszych zawodowych wyborów. Szczególnie dobrze wspomina lekcje łaciny oraz rosyjskiego,

Wybór dalszej edukacji to jednak wygrana „chłodnej kalkulacji” i studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dlatego też i dalszą przyszłość wiązała z zawodami prawniczymi rozpoczynając aplikację sądową.

Kiedy okazało się, iż posiada kwalifikacje i predyspozycje, by spróbować sił jako pracownik MSZ RP bez wahania przyjęła propozycję wyjazdu zagranicę jako wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie ( 1998 – 2003). Do najważniejszych obowiązków należało prowadzenie spraw  prawnych, współpraca z Polonią i Polakami zamieszkałymi w Obwodzie Kaliningradzkim i  - jak uważa  - najważniejsze kwestie związane z opieką nad obywatelami polskimi, którzy z różnych powodów znajdowali się w trudnych sytuacjach życiowych przebywając poza krajem (wypadki, choroby, utrata dokumentów, brak środków do życia). Zarówno jako wicekonsul, a także później jako dyplomata polskiej Ambasady zawsze stawiała sobie za cel udzielenia maksymalnie pełnej pomocy polskim obywatelom, czy też możliwie najlepiej dbać o polskie interesy - często poświęcając swój wolny czas, a nierzadko i życie rodzinne.

Jako początkująca wicekonsul uczyła się od najlepszych „konsularników” i miała szczęście do profesjonalnych mądrych szefów, zarówno w KG RP w Kaliningradzie, jak i na kolejnej placówce w Ambasadzie w Moskwie.

Praca w KG RP w Kaliningradzie to także zaangażowanie we współpracę transgraniczną. Dzięki jej staraniom uzyskano zwiększenie aktywności i skuteczności podmiotów samorządowych i pozarządowych, w tym w obszarze współpracy humanitarnej. Na podkreślenie zasługuje prezentowana przez nią wola poszukiwania nowych możliwości realizowania tej współpracy w oparciu o potencjał różnorodnych polskich instytucji. Miało to istotne znacznie dla przybliżania partnerom rosyjskim idei samorządności i demokracji oraz budowania państwa obywatelskiego z wykorzystaniem doświadczeń uzyskanych przez polskie samorządy z najbliższego Obwodowi polskiego regionu, czyli Warmii i Mazur.

W tym czasie zapoczątkowane zostały projekty niestandardowe i do dzisiaj będące wzorami do naśladowania polegające na zbliżaniu i otwieraniu współpracy transgranicznej poszczególnych środowisk, np. archiwistów, lekarzy, artystów, sportowców.

Kolejnym wyzwaniem dyplomatycznym jest praca  w naszej największej placówce w Ambasadzie RP w Moskwie(2006 - 2010) początkowo jako I sekretarz, a następnie radca Ambasady. Podobnie jak w Kaliningradzie przez cały czas pełnienia funkcji  realizowała zadania sprzyjające budowaniu pozytywnych sąsiedzkich relacji z naszym niełatwym, aczkolwiek ważnym sąsiadem. Jako radca Ambasady swymi działaniami wspierała m.in.  projekt wejścia w życie rozwiązań uproszczonego  reżimu granicznego na granicy polsko – rosyjskiej, czyli Małego Ruchu Granicznego.  Za swoje zaangażowanie w pracę dyplomatyczną , której zawsze przyświecała troska o najkorzystniejsze rozwiązania dla Polski otrzymała oficjalne pisemne podziękowanie Ministra Spraw Zagranicznych RP.

Starania o wejście w życie Małego Ruchu Granicznego i przyjęcie jak najkorzystniejszych warunków dla regionu Warmii i Mazur Pani Sokół kontynuowała jako dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (2010 - 2013), szczególny akcent kładąc na promocję walorów turystycznych, a także gospodarczych województwa. Swą wiedzą wspierała też wydanie Przewodnika dla mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego odwiedzających nasz region.

Jest też autorką kilku publikacji, m.in.: nt. Roli organizacji pozarządowych we współpracy międzynarodowej samorządów oraz opracowania nt. Współpracy samorządów i placówek dyplomatycznych.