home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Jolanta Iwanicka

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Mragowie.

 

Pani Jolanta Iwanicka od 26 lat pracuje zawodowo w obszarze pomocy społecznej. Funkcję Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Mrągowie pełni od 13 lat zarządzając 75 osobową kadrą i mając po opieką 95 mieszkańców Domu. Podejmując wiele cennych inicjatyw o nowatorskim charakterze, wyprzedzając tym samym inne tego typu placówki w regionie. Posiada niezwykłe umiejętności organizacyjne oraz szczególny dar pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych. Jest osobą otwartą na zmiany i nowości, umie zjednywać sobie ludzi i aktywizować ich działania. W swojej pracy zdecydowanie wyróżnia się kreatywnością oraz wrażliwością na problemy i potrzeby ludzi, a także osobistym zaangażowaniem w działania zapobiegające ich marginalizacji. We wszystkich działaniach łączy profesjonalizm z osobistym zaangażowaniem, dając przykład wzorowego pracownika pomocy społecznej. Nie wykonuje swoich zadań wyłącznie z pozycji urzędnika, lecz człowieka głęboko zaangażowanego w rozwiązywanie problemów ludzi, którzy potrzebują jej wsparcia.

Istotnym elementem pracy Pani Iwanickiej jest szeroka współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi wspierającymi osoby niepełnosprawne.

Od 17 lat jest współorganizatorem Spartakiady dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, w której uczestniczy ponad 300 osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Mragowo i Powiatu Mrągowskiego. W spartakiadzie  o charakterze integracyjno – sportowym, poza osobami niepełnosprawnymi, biorą udział opiekunowie, rodzice oraz wolontariusze, w sumie około 800 osób. Od 2001 roku Pani Iwanicka współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa” w Mrągowie w zakresie współdziałania na rzecz osób niepełnosprawnych. Wspólnie zrealizowano wiele projektów: „Od inspiracji i rekreacji poprzez twórczość do umiejętności społecznych”, „Chcę żyć zdrowo i aktywnie”, „Turystyka dla każdego”, „Chcę zobaczyć, poznać i zrozumieć więcej” i wiele innych. Dzięki inicjatywie Pani Dyrektor, od 2003 r., wolontariusze z zagranicy m.in. z Niemiec, Portugalii, Francji, Łotwy w okresie letnim integrują się z mieszkańcami DPS, biorąc udział w zajęciach i wspólnie spędzając czas. Od 5 lat na przełomie sierpnia i września, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Amicus”, którego jest również członkiem, organizuje Przegląd Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych „Idźmy w Życie z Wyobraźnią”, w którym biorą udział mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej i uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu Polski Północno Wschodniej. Pani Iwanicka od 2002 roku jest aktywnym członkiem założycielem Stowarzyszenia Organizatorów i Menagerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia z siedzibą w Olsztynie. Jej działalność w tym zakresie jest wysoko oceniania przez Prezesa Panią Marię Cichowską – Gałus.

W dbałości o jak najlepsze warunki dla swoich podopiecznych pozyskuje licznych sponsorów z kraju i z zagranicy m.in. wśród Polonii amerykańskiej i niemieckiej. W 2012 r. w ramach akcji „Timberlad wspiera”, wykonano dla mieszkańców Domu – boisko do piłki siatkowej, zagospodarowano teren zieleni przy Pawilonie. Dzięki współpracy nawiązanej z Fundacją Orangę, udało się pozyskać dla mieszkańców Domu m.in. sprzęt nagłaśniający, projektor multimedialny, doposażono pracownie rehabilitacji w sprzęt sportowy oraz pracownie arteterapii w materiały do terapii.

Pani Jolant Iwanicka przez wiele lat swojej pracy była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej.  W roku 2013 z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Panią Jolantę Iwanicką uhonorowano:

Listem Gratulacyjnym od Ministra Pracy i Polityki Społecznej  Pana Włodzimierza Kosiniak-Kamysz,

Nagrodą „Amicus Bonus” przyznaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Pana Mariana Podziewskiego

Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przyznaną przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.