home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Joanna Marjańska-Książczak

Kierownik Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

 

Pani Joanna Marjańska-Książczak swoją pracę pedagogiczną rozpoczęła jako logopeda w Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych w Olsztynie. Od roku 1986 r. podjęła pracę jako logopeda z dziećmi niepełnosprawnymi w Żłobku Rehabilitacyjnym, gdzie w niedługim czasie została kierownikiem. W 2000 r. Żłobek został przekształcony w Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Olsztynie i jest najstarszą placówka zajmująca się wszechstronnym usprawnianiem dzieci i młodzieży. Na przełomie lat pod kierownictwem Pani Joanny i dzięki jej staraniom Ośrodek jest dziś placówką: wyposażoną w najnowszy sprzęt rehabilitacyjny i terapeutyczny, zatrudniającą wysoce wyspecjalizowany personel zapewniający profesjonalna pomoc dzieciom od 1 roku życia po dorosłość. Pani Joanna w szeregach swojego  personelu zatrudnia również osoby niepełnosprawne, bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych oraz stażystów. Jej głębokie oddanie, zaangażowanie i charyzma w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzinami jest często jedyną pomocą dającą rodzicom nadzieję i wiarę w walkę o zdrowie i życie ich dzieci. Wszechstronna pomoc możliwa jest dzięki szerokiej współpracy Pani Joanny z innymi podmiotami mogącymi wesprzeć w/w rodziny. Są to poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły, przedszkola a także organizacje pro społeczne pozyskane do współpracy dzięki osobistym staraniom Pani Joanny tj. : MZPiT , CIS, CEiK, Bank Żywności ,PFRON, Parafia Rzymsko-Katolicka, UWM, Areszt Śledczy, AZIRO, Rada Osiedla „Pojezierze”, Stowarzyszenie „Strzał w 10-tkę”, Teatr Studencki „CEZAR”, Urząd Pracy. Pani Joanna pozyskała dla Ośrodka grupę przyjaciół do których należy m.in.: Lions Club Olsztyn, aktorzy Teatru im. Stefana Jaracza, aktorzy Teatru Lalek. W swojej codziennej pracy stara się znaleźć nowe formy pomocy. Na przełomie lat powstał w Ośrodku: Klub Rodziców i Rodzeństwa Dzieci Niepełnosprawnych oraz Teatr „Świtezianka”, który zdobywa nagrody w teatralnych przeglądach amatorskich, a niepełnosprawnym aktorom daje poczucie spełnienia, podnosi ich poziom wartości, nadaje sens życiu. Z jej inicjatywy zaistniały „Weekendowe Biwaki w Ośrodku”, odciążające rodziców w opiece nad dziećmi a dzieciom i młodzieży dające niezapomniane chwile. W opinii Krajowego Stowarzyszenia Otuleni, ściśle współpracującego z Ośrodkiem, pani Joanna Marjańska- Książczak, pozostająca dotychczas w cieniu, zasługuje na docenienie i szczególne wyróżnienie. Tytuł Kobieta Sukcesu właściwie określa  postawę zawodową, społeczną i charytatywną tej skromnej osoby. To sukces wielowymiarowy dotykający wielu dziedzin z zakresu psychologii, pedagogiki oraz szerokiej wiedzy w postępowaniu z osobami niepełnosprawnymi. Zwracamy uwagę na te wartości w powiązaniu z obchodami 30- lecia Ośrodka, który ukształtowała. Prywatnie Pani Joanna jest żoną i matką . Kocha filharmonię, kino, teatr. Cieszy ją kontakt z przyrodą. Lubi spotkania w gronie przyjaciół.