home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Hanna Skrobotun

Prezes Zarządu, Elbląski Klaster Turystyczny.

 

W dziedzinach: biznes i działalność społeczna.

Hanna Skrobotun – przedsiębiorca, działaczka społeczna, promotorka regionu Warmii i Mazur oraz ekologicznej żywności. Prowadzi wraz z mężem między innymi: gospodarstwo agroturystyczne, ekologiczny sad oraz kilka płatnych parkingów na terenie Elbląga. Jako pracodawca dba o pracowników pomagając im w różnych sferach oraz rozwiązując problemy codziennego życia.

Inicjatorka powstania Elbląskiego Klastra Turystycznego i jednocześnie Prezes Zarządu. Wraz ze swoim klastrem wydała w wersji dwujęzycznej (polsko-rosyjskiej) katalog „Marki Turystyczne Elbląga i Regionu”. Współpracowała przy tworzeniu i pozyskała pieniądze na oznakowanie historycznego szlaku „Pomorska droga Świętego Jakuba”. Jest to europejski szlak kulturowy wiodący od Katedry w Santiago de Compostela w Hiszpanii poprzez Lębork, Elbląg aż do Kaliningradu. Za jej sprawą konsulat Rosyjski włączył się i sfinansował prace nad rewitalizacją i oznakowaniem szlaku po stronie rosyjskiej.

W ogromnej mierze przyczyniła się do powstania okołobiznesowej instytucji jaką jest Elbląska Rada Klastrów, skupiając w ten sposób poszczególne klastry branżowe w jedno ciało będące partnerem reprezentującym MŚP przed władzami samorządowymi miasta i regionu. Jest bardzo aktywnym członkiem Rady. Odpowiada w niej za promocję lokalnej przedsiębiorczości oraz współpracę przedsiębiorców z Obwodem Kaliningradzkim.

Obecnie działa na rzecz renegocjacji przepisów unijnych dotyczących zakazu wędzenia wędlin w tradycyjny sposób.

Hanna jest osobą lubianą, niezwykle pracowitą i operatywną, ciepłą, koleżeńską. Ma rzadką w tych czasach cechę – bezinteresownie niesie pomoc innym.