home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Anna Zapaśnik-Baron

Kierownik Agencji Upowszechniania Kultury w Centrum Kultury w Ostródzie.

Aktorka, dyplomowany instruktor d/s teatru.   Dodatkowo ukończyła podyplomowe Kulturoznawstwo oraz 4-letnie Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na UWM w Olsztynie z wyróżnieniem Dziekana za najlepszą pracę na Wydziale Humanistycznym w 2012 r.

Jest kierownikiem Agencji Upowszechniania Kultury w Centrum Kultury w Ostródzie. Od 37 lat pracuje wyłącznie w kulturze, instytucjach artystycznych, teatrach dramatycznych jako aktorka dramatu i w instytucjach upowszechnieniowych jako instruktor d/s teatru i kierownik komórki organizacyjnej. Przy wsparciu  logistycznym całego zespołu AUK wypracowała własną matrycę programową działań kulturalnych. Przez 10 lat równolegle, jako jedyny kierownik w dotychczasowej historii Centrum Kultury w Ostródzie, po pracy prowadziła Zamkowy Zespół Teatralny. W recenzji wydawniczej Monografii „Radość tworzenia, czyli Zamkowy Zespół Teatralny w Ostródzie  w latach 1997-2007”, która powstała, jako praca dyplomowa na Podyplomowych Studiach Kulturoznawstwa na UWM w roku 2007 pod kierunkiem profesora zwyczajnego Artura Miliana. dr Ryszard Sajkowski, pracownik naukowy UWM napisał:

„Anna Zapaśnik Baron, doświadczona aktorka dramatu, umiała zaszczepić swoim podopiecznym miłość do teatru. Szanując autonomię młodych adeptów sztuki, potrafiła wykrzesać z nich więcej, niż oni sami pierwotnie mogli w sobie odnaleźć. Stąd też od razu trzeba tutaj zaznaczyć, że pozycja „Radość tworzenia, czyli Zamkowy Zespół Teatralny w Ostródzie w latach 1997-2007”nie może być traktowana jedynie jako relacja przedsięwzięć artystycznych. Jest to w równej mierze opis zmagania się osoby ukształtowanej w innym, ambitniejszym środowisku, z mizerią Polski powiatowej. Zmagania te zostały przez Annę Zapaśnik wygrane. (...) to nie tyle suchy dokument, to zapis żywej pasji, która opanowuje człowieka i każe mu się dzielić z innymi”.

Anna Zapaśnik Baron jest pomysłodawcą, innej niż dotychczasowa, formuły Dni Ostródy, a mianowicie „Międzynarodowego Lata z Folklorem” oraz koncertu laureatów Konkursu ”Pamiętajmy o Osieckiej”. Za to działanie podczas Gali                      w Teatrze Roma w Warszawie już po raz drugi wymieniono Ostródę, jako miasto wspierające twórczość Osieckiej. Dużym powodzeniem zaczynają cieszyć się organizowane „Echa Mrągowa” i najlepsze zespoły country. Mrągowo reklamując siebie reklamuje nas również, co wytwarza ładną międzymiastową lokalną więź                w regionie. W matrycy imprez zamkowych są konsekwentnie realizowane: Koncert Galowy z okazji Świąt 3 Maja i 11 Listopada. Podobnie, jak wprowadzony                          i realizowany  Międzynarodowy Dzień Teatru, a od trzech lat Światowy Dzień Muzyki. Do imprez, która cieszy się powodzeniem, a zasięgiem przekracza granice, są Zamkowe Spotkania Taneczne z okazji Dnia Tańca, które w tym roku zorganizowane zostaną po raz ósmy. Tradycją stały się też Dni Jana Pawła II-ego,                 z ciekawą formułą, która jest unikalnym scenariuszem wspomnień znanych ludzi świata kultury sztuki i nauki. Do kalendarza imprez wpisała na stałe Zaduszkowe Wspomnienia, a także „Janki, wianki, piosenki” kultywujące tradycje ludowe.

Anna Zapaśnik-Baron nie pozostaję obojętna również na działania w Galerii Sztuki. Była pomysłodawcą i realizatorem organizacyjnym wielu znaczących wystaw: Jerzego Dudy Gracza, Franciszka Starowieyskiego, Witolda Podgórskiego czy Józefa Wilkonia  i innych. Nie da się naturalnie wymienić wszystkich jej działań.  

Praca „siłaczki” na niwie ostródzkiej kultury nie zawsze w łatwej rzeczywistości finansowej, powoduje, że Anna Zapaśnik-Baron jest odpowiednią kandydatką do tyt. Kobiety Sukcesu.