home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Mirosława Pietkiewicz

Urodziła się w Olsztynie i z Olsztynem związała całe swoje życie. Absolwentka Wydziału  Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej  kariera rozwijała się bardzo dynamicznie. Trzykrotnie została wybrana vice dziekanem olsztyńskiej Okręgowej Rady   Adwokackiej, przez 2 kadencje pełniła funkcję  dziekana jako pierwsza kobieta – dziekan w tej Izbie, co było precedensem w historii olsztyńskiej Rady Adwokackiej. To stanowisko piastowali zawsze mężczyźni. Jako dziekan była członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, do której  na 24 mężczyzn należały tylko 2 kobiety. Pracując w Zespole Nr 2 w Olsztynie  bardzo szybko zdobyła zaufanie i szacunek wszystkich kolegów – wówczas najwybitniejszych postaci Olsztyńskiej Palestry. Już jako młody adwokat została wybrana Kierownikiem Zespołu Adwokackiego Nr 2 w Olsztynie i funkcje tę pełniła przez  trzy następujące po sobie kadencje – łącznie przez 9 lat, gdyż dłużej nie zezwala ustawa Prawo o Adwokaturze.

Od 1992 uczestniczyła we wszystkich Zjazdach Krajowej Adwokatury. Na ostatnim - została wybrana  do  ścisłego  Zarządu Naczelnej Rady Adwokackiej i jako skarbnik zarządza majątkiem Krajowej Adwokatury. Jest to szczególny zaszczyt dla Olsztyńskiej Palestry, gdyż nigdy żaden adwokat z tej Izby nie był członkiem ścisłych władz Adwokatury. Dla Mirosławy Pietkiewicz było to szczególne wyróżnienie i satysfakcja, gdyż aby osiągnąć najwyższe funkcje w Adwokaturze musiała przejść i wygrać trzystopniowe wybory. Wielokrotnie uczestniczyła w Komisji Egzaminacyjnej i dwukrotnie, w dwóch kadencjach była członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, powołanej przez Ministra Sprawiedliwości. Przez cały okres pracy zawodowej adwokat Mirosława Pietkiewicz wykształciła i przygotowała do wykonania zawodu wielu aplikantów adwokackich, którzy dzisiaj są znanymi i cenionymi adwokatami. Na dzień dzisiejszy również jest patronką trójki aplikantów. 

           Za swoje zasługi  odznaczona została:  odznaką „Zasłużony dla Warmii i Mazur”, „Złotym Krzyżem Zasługi” oraz  „Adwokatura Zasłużonym”. Od 1994 roku prowadzi prywatną Kancelarię Adwokacką. Jest matką dwójki  dzieci i  babcią  dwóch wnucząt. W swoim bardzo wypełnionym obowiązkami życiu znajduje jeszcze czas na pracę charytatywną. Pomaga i pomagała innym ludziom w rozwiązywaniu ich problemów. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. Szczególnie bliskie jest jej prawo rodzinne i w tych sprawach zyskała największą popularność prowadząc w Olsztynie jedną z największych Kancelarii, mając zawsze na uwadze pomoc pokrzywdzonym kobietom i dzieciom. Mirosława Pietkiewicz udziela się również społecznie, biorąc udział w akcjach bezpłatnych porad prawnych. Od roku 1995, czyli od roku powstania,  jest członkinią Olsztyńskiego Klubu Soroptymist Internationale, klubu, który w swoich działaniach ma m.in. pomoc na rzecz drugiego człowieka. Wie, że mało ma czasu dla bliskich i przyjaciół, i to jest jej największą bolączką, ale, twierdzi, że widocznie tak być musi.

Zgłaszająca kandydaturę:  Wanda Jastrzębska, prezydentka Olsztyńskiego Klubu Soroptimist Internationale