home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Pisarka, animatorka kultury, społecznik. Urodzona w Dąbrówce na Mazurach, od 1969 r. mieszka w Olsztynie. W młodości występowała wraz z  Zespołem  Pieśni i Tańca „Olsztyn”. Jej instruktorem był wybitny olsztyński choreograf, Wojciech Muchlado, pod którego opieką Helena Piotrowska zdobyła doświadczenie artystyczne oraz instruktorskie. Absolwentka Ogniska Muzycznego nr II w Olsztynie oraz Państwowego Studium Kultury i Oświaty Dorosłych w Warszawie. Przeszło 20 lat prowadziła zespoły i zajęcia tanecznie w Olsztynie, innych miastach i wsiach Warmii. Od wielu lat związana z lokalnym środowiskiem kulturalnym.

Debiutowała w roku 1997 wierszem zamieszczonym w antologii  poezji miłosnej (MAK Szczecin). Pisze poezje, felietony i teksty publicystyczne w prasie olsztyńskiej i ogólnopolskiej. Za jeden z utworów pisanych gwarą otrzymała nagrodę w konkursie literackim. Jest autorką sztuki „O szczęściu” oraz w 2004 roku książki „Przyjdź będziesz tańczyć… wspomnienia o Wojciechu Muchlado”. Książka jest poświęcona wybitnemu olsztyńskiemu choreografowi, który w Olsztynie stworzył i prowadził Zespół Pieśni i Tańca „Olsztyn”. „Życie jest sztuką, a sztuka życiem” to kolejna biograficzna książka Heleny Piotrowskiej, dotycząca bohatera związanego z kulturą i sztuką Olsztyna, regionu i Polski Hieronima Skurpskiego (2005). Książka to obszerny materiał literacki obrazujący życie prywatne oraz zawodowe artysty, a także analiza wybranych dzieł i całego twórczego dorobku. Helena Piotrowska napisała i przygotowała do  druku opowieść biograficzną o znakomitej artystce w sztuce tkactwa Barbarze Hulanickiej „Hulajnitka. Życie i twórcze dzieło Barbary Hulanickiej”. Ta Wielka Artystka odeszła z grona wybitnych ludzi kultury w roku 2012. W roku 2009 ukazała się kolejna książka Heleny Piotrowskiej „Trzeba mieć serce. Ewenement Janiny Triebling”. To wzruszająca opowieść o nauczycielce  i pedagogu, dyrektorce Szkoły Specjalnej w Olsztynie. Współautorem książki jest Andrzej Triebling. Ostatnio poproszono Helenę Piotrowską o napisanie książki o Marianie Rapackim, wielkim działaczu sportowym, honorowym Obywatelu Olsztyna. Książka jest już przygotowana do druku. Helena Piotrowska  to animator kultury, uczestnik zdarzeń kulturalnych, które relacjonuje i opisuje w olsztyńskich mediach.

     W wydanej w roku 2008 publikacji „60 lat Okręgu Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków: 1946-2006” znalazła się wśród wielu znanych autorów piszących w tej publikacji o artystach plastykach Olsztyna i regionu.

Nagrody i odznaczenia

1979 r. - odznaka Zasłużony Działacz Kultury

1999 r. - nagroda za wiersz pisany gwarą warmińską pt. Gadajka

2000 r. - wyróżnienie w kategorii wspomnień III edycji konkursu Losy nasze... (Węgorzewo)

2004 r. - stypendium Urzędu Miasta Olsztyn

2010 r. - stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatury

2012 r. - wyróżnienie za reportaż w III Ogólnopolskim Konkursie Literackim O Laur Łyny (Olsztyn)

Zgłaszający: Zarząd Okręgowy Towarzystwa Kultury Teatralnej  w Olsztynie