home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Beata Wrzosek

Jest wykwalifikowanym nauczycielem, terapeutą, specjalistą od zarządzania i… muzykiem. Pracuje w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu, współpracuje z Elbląską Radą Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych.
Beata Wrzosek jest inicjatorką i współautorką  projektu „Indywidualne ścieżki zatrudnienia”. Projekt zdobył główną nagrodę w corocznym unijnym programie dla wyróżniających się projektów rozwoju regionalnego. Nagroda została przyznana 31 stycznia 2013 r. Jest to pierwszy projekt realizowany w Polsce (od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej), który dotarł do tego etapu konkursu, pokonując m.in. pomysły z Finlandii i Wielkiej Brytanii w dziedzinie wprowadzenia osób długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych na rynek pracy. 

Beata Wrzosek w Szkole Policealnej im. J. Romanowskiej w Elblągu pracuje od września 2001 r. ucząc na kierunkach terapeuty zajęciowego, opiekunki środowiskowej, opiekuna w DPS oraz opiekuna medycznego. Dzięki swojemu zaangażowaniu osiąga wysokie wyniki nauczania. Jest autorem i realizatorem wielu projektów skierowanych do młodzieży szkolnej. W ostatnich trzech latach szkoła zrealizowała 3 projekty. Projekt wymiany młodzieżowej w ramach Programu MŁODZIEŻ – dla młodzieży z 5 krajów; projekt pt.: ”Moda na retro czyli piękny wiek”, który zakładał dzielenie się doświadczeniami z Medycznym Koledżem w Kaliningradzie w zakresie pracy z osobami starszymi niekonwencjonalnymi metodami; a także projekt pn. „Dosięgnąć gwiazd”, oferujący wsparcie systemowe młodzieży uczącej się w „Medyku”, a pochodzącej m.in. ze środowisk wiejskich oraz dotkniętych biedą, w rozwoju psychofizycznym i zawodowym w celu ułatwienia im startu w dorosłe, godne życie. Oprócz działalności szkolno – wychowawczej Beata Wrzosek współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Elblągu w zakresie aktywizacji osób starszych, niepełnosprawnych oraz chorych, a także z Elbląską Radą Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych (ERKON), prowadząc szkolenia.

Beata Wrzosek jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Elblągu, gdzie zdobyła zawód muzyka instrumentalisty na flecie poprzecznym,  ukończyła Elbląskie Medyczne Studium Zawodowe na Wydziale Fizjoterapii. Posiada tytuł licencjata uzyskany w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku wieloprofilowe usprawnianie osób z uszkodzeniem mózgu oraz dyplom magistra uzyskany na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w specjalności pedagogika specjalna w zakresie rewalidacji osób upośledzonych umysłowo. Na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Nauk Stosowanych ukończyła studia podyplomowe w zakresie "Ewaluacji  projektów finansowanych przez Unię Europejską", a w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie ukończyła studia podyplomowe na kierunku "Psychologii społecznej w zarządzaniu rozwojem organizacji".

W swojej 8-letniej pracy otrzymała trzykrotnie Nagrodę dyrektora Szkoły (2002, 2004, 2008) oraz w 2007 Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Otrzymała także odznaczenie resortowe w postaci Nagrody Ministra Edukacji Narodowej przyznane z okazji obchodzonego Dnia Edukacji Narodowej dla dydaktyków wyróżniających się osiągnięciami na polu zawodowym.

 Zgłaszający: Mira Stankiewicz dziennikarz, korespondent Radia Olsztyn w Elblągu

Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur 2013 - Beata Wrzosek