home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Anna Organiściak-Krzykowska

Dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska - Prodziekan Wydziału ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Stopień doktora nauk ekonomicznych jak i doktora habilitowanego uzyskała w Szkole Głównej Handlowej. Od roku 2011 jest Kierownikiem Katedry Polityki Społecznej i Ubezpieczeń na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Jest redaktorem głównym czasopisma "Olsztyn Economic Journal" wydawanego na Wydziale Nauk Ekonomicznych. W roku 2012 została członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Prowadzi badania dotyczące istoty, segmentacji i uwarunkowań krajowego oraz międzynarodowego rynku pracy. Zrealizowała wiele projektów badawczych poświęconych tej problematyce. Obecnie jest kierownikiem trzech grantów realizowanych w Katedrze. Dotąd uczestniczyła w siedmiu zagranicznych stażach naukowych, m.in. w Uniwersytecie w Bonn (Niemcy), Uniwersytecie w Walencji, Uniwersytecie w Barii (Włochy).

Jest autorką  ponad 80 oryginalnych prac twórczych. Była kierownikiem wielu projektów badawczych finansowanych przez UWM, MNiSzW oraz NCN (obecnie kieruje dwoma grantami z NCN). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu uwarunkowań regionalnych, krajowych i międzynarodowych rynków pracy. Badania ludności zamieszkującej osiedla popegeerowskie stały się inspiracją do rozpoczęcia akcji pomocowej rodzinom popegeerowskim „Podaruj gwiazdkę” realizowanej nieustannie przez studentów UWM od roku 2000.

Przez ponad 10 lat A. Organiściak-Krzykowska była organizatorką seminariów międzynarodowych organizowanych dla studentów zagranicznych SGH i UWM połączonych                       z wyjazdami studyjnymi do powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego.

Dotąd  uzyskała 9 nagród J.M. Rektora UWM za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

Jest członkiem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia (przez 4 lata była jej wice-przewodniczącą) oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Jako przedstawiciel UWM uczestniczy w pracach Zespołu ds. Opracowania Projektu Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia  w województwie warmińsko-mazurskim.

Prywatnie wytchnienie znajduje w teatrze, kinie i muzyce (zwłaszcza operowej).

Anna Organiściak-Krzykowska jest mężatką (mąż Ryszard), ma dwoje dzieci- córka Karolina (absolwentka Politechniki Warszawskiej), syn Michał (doktor nauk prawnych, absolwent UWM).

Zgłaszający: Lech Kryszałowicz UWM

Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur 2013 Anna Organiściak-Krzykowska