home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Anna Lella

Lekarz stomatolog, specjalista periodontolog.  

W kwietniu 2010 została wybrana, jako pierwsza  osoba z Polski do zarządu międzynarodowej organizacji stomatologów, na stanowisko Sekretarza Generalnego ERO -FDI – Europejskiej Regionalnej Organizacji Światowej Federacji Dentystycznej.

Od 2007 r. pełni funkcję wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, wybrana ponownie w kolejnej kadencji.

Od początku pracy zawodowej aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów  Izby Lekarskiej, najpierw Warmińsko–Mazurskiej, potem również Naczelnej, ponadto w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym. Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Olsztynie. Jako prelegentka uczestniczy w licznych posiedzeniach naukowo-szkoleniowych, wygłasza referaty na konferencjach stomatologicznych, zjazdach, warsztatach międzynarodowych. Jest organizatorką kształcenia ustawicznego dla lekarzy Warmii i Mazur w ramach działania Ośrodka Kształcenia WM Izby Lekarskiej. Współautorka dwóch projektów dotyczących szkolenia lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej współfinansowanych ze środków unijnych  realizowanych w Olsztynie.

Obecne funkcje:

Naczelna Izba Lekarska :

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Przewodnicząca  Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej; przewodnicząca Rady Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej;

Warmińsko-Mazurska Izba  Lekarska:

delegat na Zjazd Okręgowy Lekarzy, delegat na Zjazd Krajowy Lekarzy, wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Rady Lekarskiej w Olsztynie, przewodnicząca Komisji Kształcenia ORL; 

 Polskie Towarzystwo Stomatologiczne:

członek  zespołu ds. Współpracy  międzynarodowej zarządu głównego PTS

ERO – Europejska  Regionalna  Organizacja Światowej Federacji Dentystycznej

Delegat na posiedzenia plenarne ER)-FDI od 2003, członek grup roboczych: Parity  i  Women in Dentistry;  ścisła współpraca z WG  Liberal Dental Practice in Europe i od 2007-10  przewodnicząca grupy roboczej Parity, a następnie Relation between dental practitioners and universities;

CED – Rada Europejskich Lekarzy Dentystów

delegat od 2004

Od 2002 jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie periodontologii dla obszaru województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jest autorem licznych publikacji  w magazynach i czasopismach stomatologicznych. Stale współpracuje z ogólnopolską Gazetą Lekarską.  Jest inicjatorką ogólnopolskiej konferencji o schorzeniach zawodowych dentystów, a następnie współredaktorką  książki „Choroby Zawodowe lekarzy stomatologów”.

Poza pracą zawodową realizuje inne pasje, tworzy i kreuje życie kulturalne środowiska, organizuje wernisaże kolegów lekarzy–artystów, wystawy malarskie, fotograficzne w Galerii Artibus w Domu Lekarza. Projektodawczyni albumu prac malarskich i poezji lekarzy Ars Vitae. 

 

Anna Lella jest także propagatorem działalności artystycznej promującej  nasze miasto. Wspólnie z mężem Tomaszem jest  pomysłodawcą i mesenasem serii happeningów artystycznych “Baba z  Olszyna” w 2011  i ”Euro Baba z Olsztyna” w 2012 . To cykl happeningów promujący miasto Olsztyn jako miasto sztuki. Baby te ustawione na terenie Starego Miasta wykonane przez artystów z Olsztyna były  szeroko reklamowane w mediach  i  prasie, dzięki tym  akcjom stały się sympatycznym i rozpoznawalnym  symbolem miasta. Tysiące turystów wyjeżdżało z  miasta ze zdjęciami Baby z Olsztyna  jako miłą pamiątką .

Zgłaszający: Międzynarodowe Forum Kobiet w Olsztynie Ewa Domaradzka-Ziarek

Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur 2013 dr Anna Lella