home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Ewa Kozłowska

Olecczanka. Artystka fotografka, pisarka i dziennikarka. Działalność prowadzi od lat 90-tych. Urodzona w 1972 roku, w Olecku. Tłumacz języka francuskiego. Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Laureatka wielu konkursów fotograficznych w kraju i za granicą. Od 2005 do 2009 współpracowała z "Biuletynem Fotograficznym". Autorka poematów prozą. Z wykształcenia romanistka z drogą kształcenia dosyć zawiłą i twórczą: od paryskiej Sorbony i Uniwersytetu Aix-Marseille II po Uniwersytet Warszawski. Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych, jak i autorka wielu indywidualnych. Od czasu do czasu publikuje w polskiej prasie (m.in.: "Polityka", "Za miastem", "Tygodnik Olecki", "Treuburg Post", "RAL'M", "Nowe Życie Pabianic"). W roku 2008 otrzymała Stypendium Artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jako dziennikarka i etnografka zrealizowała projekt „Starowiercy z Wojnowa” dokumentujący obecność tej bardzo nielicznej grupy wyznaniowej w Polsce. Projekt jako wystawa podróżuje od kilku lat po galeriach polskich i zagranicznych. Kolejna wystawa fotografii to „Proust odnaleziony” prezentowana w Ośrodku „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach. Innym ciekawym projektem była wystawa „Paris – Brussele”. Podsumowaniem każdej wystawy było wydanie albumu o tej samej nazwie. Jej fotografia została zaprezentowana na prestiżowym pokazie w Paryżu. Paryski Salon Jesienny pokazał portrety mieszkańców Europy Wschodniej. Wśród prac innych artystów była fotografia Ewy Kozłowskiej „Pewnego razu na Wschodzie”. Fotogram został wybrany przez niezależną komisję.
Ewa Kozłowska jest również pisarką. Napisała do chwili obecnej kilka książek oraz scenariuszy filmowych. Jednym z nich jest „Dziewczyny do wzięcia 2” opisujący podróż po okolicach Stańczyk, mający wielkie szanse na realizację.
Ewa Kozłowska jest też zamiłowaną historyczką amatorką próbującą zgłębić historię dotyczącą szczególnie ziemi oleckiej. Świadczy o tym cykl felietonów „Dywagacje literackie”. Nie narzuca ona jednak swego punktu widzenia, nie stwierdza faktów – w swych felietonach cytuje przeczytane czy zasłyszane fakty historyczne i pyta o ich interpretacje.
Ewa Kozłowska jest autorką kilku wystaw fotografii, z których prawie wszystkie były prezentowane w Olecku. Ostatnia z nich „Oleckie impresje - zapach wieczoru”.
Powszechnie znanym projektem była wystawa i wydanie albumu „Portrety mieszkańców Olecka”. Fotografie, wystawione w holu kina „Mazur” obejrzało co najmniej klika tysięcy osób. Ostatnie dokonanie, to zakwalifikowanie fotografii Ewy Kozłowskiej do dorocznego „Salonu paryskiego”. To wyróżnienie stawia Ewę Kozłowską wśród najciekawszych artystów świata. W 2010 r. zakończyła pracę nad książką „Rok w chlewochałupie”. To proza poetycka o życiu na Mazurach i świecie widzianym przez ich pryzmat. O zawiłej historii tego regionu, o Paryżu w chlewochałupie. O wszystkim, co się dzieje wokół. Przez kilka miesięcy (w 2011 r.) w „Tygodniku Oleckim” ukazywał się cykl artykułów pod wspólnym tytułem „Literackie dywagacje”. Krótkie formy dotyczyły życia na Mazurach, mazurskości, historii i teraźniejszości.

11 listopada 2011 r. Ewa Kozłowska odebrała honorowy tytuł "Pasjonata Przypisanych Północy". Laureatka jest mi. in. fotografką, pisarką, dziennikarką, etnografką i historyczką. „Przypisani Północy” to tytuł przyznawany przez Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku, współorganizator akcji Przystanek Olecko, czy Przystanek Gołdap. Kapituła konkursu  doceniła jej niezwykłość spojrzenia twórczego, konsekwencję i głęboki humanizm oraz dociekliwość artystyczną.

Ewa Kozłowska na Gali Kobiety Sukcesu 2012