home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Beata Żukowska

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Bredynkach i Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich, członek zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bredynki i Stanclewo. Pani Beata Żukowska to wyjątkowa osoba, a najbardziej przekonały się o tym małe społeczności wiejskie. To dzięki jej zaangażowaniu niewielkie szkoły podstawowe nie są zamykane. W wyniku inicjatywy Pani Beaty Żukowskiej, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bredynki i Stanclewo wzięło pod swoje skrzydła dwie placówki szkolne w Bredynkach                   i Borkach Wielkich, które planowano zlikwidować. Teraz dzieci nie muszą dojeżdżać po kilkanaście kilometrów do szkół, a najmłodsze mają przedszkola w swoich rodzimych miejscowościach. Pani Beata Żukowska od roku 1994 jest nauczycielem w Szkole Podstawowej                         w Bredynkach. Od września 2005 r.- pełniąca obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Bredynkach. W roku 2006 - współzałożycielka Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bredynki i Stanclewo skupiającego ludzi zainteresowanych rozwojem tych wsi. Od września 2006 r.- dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Bredynkach, którego organem prowadzącym zostało Stowarzyszenie Rozwoju wsi Bredynki i Stanclewo z siedzibą w Bredynkach. W ciągu trzech pierwszych lat działalności dzięki zaangażowaniu Pani Beaty Żukowskiej udało się wyposażyć wiejską szkołę w 3 pracownie multimedialne oraz utworzyć nową pracownię informatyczną na potrzeby uczniów. Od roku 2007 Pani Beata Żukowska prowadzi Punkt Przedszkolny „Słoneczko”                              w Bredynkach dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Od września 2011 r. – Pani Beata Żukowska jest dyrektorem przekształconej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich, prowadzonej również przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bredynki i Stanclewo. Pani Beata Żukowska świetnie wykorzystuje możliwości jakie daje Unia Europejska. Pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w następujących projektach:

1. Organizacja i prowadzenie punktu przedszkolnego „Radosne przedszkolaki” w Borkach Wielkich od września 2011 r. do czerwca 2013 r.

2. Projekt: „Artterapia w naszej szkole”- warsztaty rzeźbiarskie i malarskie dla uczniów klas I-VI w szkole podstawowej w Bredynkach kontynuowany nadal jako zajęcia pozalekcyjne.

3. Luty 2012- złożenie kolejnego wniosku do EFS- „Indywidualizacja procesu nauczania                 w klasach I-III” dla uczniów z Bredynek i Borek Wielkich. Ponadto Pani Beata Żukowska jest inicjatorem wielu pozytywnych działań na terenie Gminy Biskupiec i ściśle współpracuje z lokalnym środowiskiem m.in.

- z Gminą Biskupiec w zakresie organizacji cateringu w ramach dowozu obiadów dla uczniów szkoły w Bredynkach; „Gminnych obchodów 80- lecia szkół polskich na Warmii                            i Mazurach”;

-z Sołectwem Stanclewo i Bredynki przy organizacji festynów dla dorosłych i dzieci, bali karnawałowych, Dni Dziecka i innych,

-z OSP Bredynki w organizacji obchodów 100-lecia istnienia OSP w Bredynkach;

-ze Stowarzyszeniem Pomocy Dziecku i Rodzinie „Barka” w organizacji darmowych śniadań  dla dzieci w szkole;

- z sołtysem Borek Wielkich w organizacji darmowych śniadań dla dzieci w szkole.

Pani Beata Żukowska jest osobą skupiającą wokół siebie ludzi chcących aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności. Jest osoba zaangażowaną, ciepłą, otwartą i pełną nowych pomysłów. Wszelkie podejmowane przez Panią Beatę inicjatywy kończą się sukcesem. Prowadzone przez Panią Beatę szkoły i punkt przedszkolny cieszą się zaufaniem rodziców, a na dzieci uczęszczające do tych placówek zawsze czekają interesujące zajęcia (np. warsztaty rzeźbiarskie).

Wykształcenie: Magisterium- pedagogika o kierunku wczesna edukacja- Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Studia podyplomowe: Historia i wiedza o społeczeństwie- Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego                  w Olsztynie

Nauczanie przyrody w szkole podstawowej- Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Organizacja i Zarządzanie „Menedżer w Oświacie” – Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno- Menedżerska  „Milenium”

Beata Żukowska na Gali Kobiety Sukcesu 2012