home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Anna Giżewska

Ordynator oddziału neurologicznego szpitala w Biskupcu. Anna Giżewska od wielu lat wyróżnia się społeczną pracą na rzecz środowiska lokalnego, w szczególny sposób promując aktywność kobiet i pozytywny wizerunek miasta i gminy Biskupiec. Pomimo odpowiedzialnej pracy lekarza (m.in. na stanowisku ordynatora oddziału Neurologii od 1985 do 2011 r.) w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu znajduje czas na rozległą działalność społeczną. Z licznych jej poczynań społecznych należy wspomnieć o prawie 15-letnim przewodniczeniu Radzie Programowej ds. Kultury działającej przy Biskupieckim Domu Kultury. Rada nie tylko opiniowała działalność BDK, ale inspirowała, organizowała i prowadziła szereg nowych form pracy, które wzbogaciły ofertę kulturalną i na stałe weszły do kalendarza imprez kulturalnych. Do takich poczynań zaliczyć  należy między innymi:

- karnawałowy bal „Śledzik”, organizowany przez Radę pod hasłem „Baw się razem z nami ku pożytkowi wspólnemu…”, z którego dochód przeznaczony był m. innymi na zakup do BDK sprzętu nagłaśniającego imprezy plenerowe,

- tradycyjne Andrzejki, Tłuste Czwartki, Noce Świętojańskie, Święta Pieczonego Ziemniaka, Pokazy Mody, Dni Dziecka (integrowały, bawiły i uczyły licznie zgromadzoną publiczność),

Za zaangażowanie w działalność Biskupieckiego Domu Kultury Pani Anna Giżewska, jako Przewodnicząca i pozostali członkowie Rady zostali uhonorowani ministerialnym odznaczeniem „Zasłużony Działacz Kultury”, a przez władze miasta Biskupiec statuetką „Sukcesy 1999”.

Pani Anna Giżewska aktywnie uczestniczy w inicjatywach działającego od ponad 32 lat Towarzystwa Kultury Teatralnej- Oddział Miejski w Biskupcu popularyzując, nie tylko w środowisku lekarskim, takie poczynania jak:

- zorganizowane wyjazdy do teatrów zawodowych nie tylko w Olsztynie, ale również do Warszawy, czy Gdyni,

- spotkania z aktorami z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru

- spektakle Teatru przy Stoliku

 Wielu uczestników spotkań z teatrem zostało stałymi miłośnikami Melpomeny.

Pani Anna była przez pięć lat organizatorem Rajdów Samochodowych Lekarzy . Impreza sportowa, krajoznawcza, kulturalna popularyzująca walory turystyczne okolic Biskupca i regionu Warmii i Mazur miała  zasięg ponad wojewódzki (uczestnicy rajdu z Działdowa, Iławy, Białegostoku, Warszawy, Ostródy): uczyła, bawiła, integrowała, dostarczała satysfakcji i cennych nagród, o które zabiega p. Giżewska. Organizowany rajd, udział w Komisji Kultury i Sportu, pełnienie funkcji Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  był jej działalnością na niwie Warmińsko Mazurskiej Izby Lekarskiej Jednak do jej wyjątkowych działań należy aktywizacja mieszkanek gminy Biskupca i okolic z różnych środowisk poprzez wieloletnią organizację ( 15 lat) comiesięcznych spotkań „Babskie Gadanie’’. Są to  spotkania pań poświęcone różnorodnej tematyce dotyczącej promocji talentów, zdrowia, urody, kultury, turystyki, prawa, gospodarki, a nawet polityki. Tradycją spotkań jest poznanie ciekawych ludzi, nie tylko z naszego środowiska, a także z Olsztyna, Kętrzyna, Mrągowa czy Warszawy. Na przestrzeni tych 15-lat uczestniczki spotkań mogły poznać osoby pracujące w różnych zawodach, a za ich pośrednictwem zakłady pracy i instytucje działające nie tylko na naszym terenie. W różnorodnych formach twórczości amatorskiej p. Anna Giżewska dostrzega wpływ na rozwój osobowości, charakteru, wrażliwości na piękno i potrzeby innych ludzi. Sama próbowała swych sił w prowadzeniu zespołu teatralnego służby zdrowia. Była pomysłodawczynią cyklu imprez organizowanych w Biskupieckim Domu Kultury pod hasłem „ ja się wcale nie chwalę, ja po prostu mam talent”. Dzieci i młodzież z miasta i gminy Biskupiec prezentowały swoje zdolności muzyczne, plastyczne, krasomówcze, taneczne i literackie. O wielkim zaufaniu społecznym i popularności p. Anny Giżewskiej świadczy wybór do Rady Miejskiej Biskupca w dwóch kadencjach. W 2004 r. licznie zgromadzone grono kobiet, po wnikliwym przemyśleniu powołało Stowarzyszenie Kobiet „BARWY WARMII”. Przewodniczącą Stowarzyszenia została p. Anna Giżewska. Ostatnio Stowarzyszenie realizuje cykl spotkań ( "Z życia dworu" i "Magia książki" )  w Dworze  w Jełmuniu  określając to  Salonem  Kulturalnym. Pani Anna Giżewska również zajmuje się działalnością charytatywną. Organizuje wiele imprez, z których dochód przeznacza na rzecz potrzebujących. Między innymi wspomaga działalność Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym nie tylko w formie finansowej, ale także promując możliwości i osiągnięcia środowiska osób niepełnosprawnych intelektualnie. Już 6-krotnie organizowała spotkania „Babskiego Gadania” w naszym Stowarzyszeniu. Uczestniczki spotkań mogły zapoznać się ze specyfiką działalności naszej organizacji i naszych placówek. Za tworzenie osobom niepełnosprawnym intelektualnie warunków rozwoju i pełnego korzystania z praw przysługujących wszystkim obywatelom, za wspieranie ich w życiu społeczności lokalnej, za troskę, odpowiedzialność, szacunek i wiedzę, czyli za twórcze myśli i działania, które czynią świat lepszym - z okazji Jubileuszu X-lecia Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PSOUU Koło w Biskupcu wyróżniło Panią Giżewską tytułem ”Przyjaciel Stowarzyszenia”.

W 2009 r. została „Osobowością Roku 2009”- tytuł nadany przez Kapitułę SUKCESY 2009 Miasta i Gminy Biskupiec,

W 2009 r.  została odznaczona tytułem „Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur”,

W 2011 r. odznaczona została Srebrnym Krzyżem Zasługi wydanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

W latach wcześniejszych otrzymała Odznakę Honorową „Zasłużony dla Warmii i Mazur" (1989r) wydaną przez Wojewódzką Radę Narodową w Olsztynie.

Oprócz działalności społecznej i zawodowej Pani Anna ma inne pasje szczególnie: podróże po całym świecie, narty oraz kolekcjonowanie filiżanek z różnych zakątków świata (ma już ich ponad 150 szt. z licznych zakątków świata).