home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Kornelia Kurowska

Kornelia Kurowska - prezes Fundacji Borussia, z wykształcenia germanistka, mama 5-letniego Olka. Od 1993 roku związana ze Stowarzyszeniem Wspólnota Kulturowa "Borussia", które działa na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, tradycji oraz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Początkowo jako wolontariuszka, potem członek Zarządu Stowarzyszenia, a od 2006 roku prezes Fundacji Borussia, Kornelia Kurowska współtworzyła kilkadziesiąt projektów o międzynarodowym zasięgu. Odwołując się do dziedzictwa regionu Warmii i Mazur, wspólnie z całym zespołem kreuje i promuje nowe zjawiska kulturalne i edukacyjne, które mają budować społeczeństwo obywatelskie. Od początku zaangażowana w rozwijanie w Borussii programu edukacji pozaformalnej dla młodzieży. Dzięki jej pracy na rzecz wolontariatu zagranicznego Borussia stała się jedną z najbardziej doświadczonych organizacji działających w tej dziedzinie w regionie i Polsce, co roku goszcząc i wysyłając za granicę kilkudziesięciu wolontariuszy. Dla Kornelii Kurowskiej, jak sama podkreśla, ważne jest spotkanie młodzieży i studentów wielu narodowości, ich wspólne działanie, poszerzanie wiedzy o przeszłości i teraźniejszości regionów Europy, przeciwdziałanie stereotypom. Dlatego ważną część jej pracy stanowi przygotowanie i prowadzenie warsztatów i obozów tematycznych. Od 1997 lat koordynuje organizację letniego wypoczynku dla dzieci z terenów wiejskich pod hasłem "Wyspa dzieci". Opiekunami podczas wakacyjnych obozów są zawsze wolontariusze z Polski, Rosji, Niemiec, czy Ukrainy.

Kornelia Kurowska współtworzyła koncepcję projektu Międzynarodowy
wolontariat w ochronie krajobrazu kulturowego na Warmii i Mazurach realizowanego z powodzeniem od 2005 r. przez Borussię. W projekcie do tej pory wzięło udział ok. 100 wolontariuszy z Polski, Niemiec i Rosji oraz organizacje i instytucje, które działają na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego na Warmii i Mazurach i edukacji.

Od kilku lat bardzo ważnym projektem Borussii jest utworzenie w Domu Mendelsohna przy ul. Zyndrama z Maszkowic w Olsztynie Centrum Dialogu Międzykulturowego. W to przedsięwzięcie zaangażowana jest również Kornelia Kurowska, która w ubiegłym roku współorganizowała w Duesseldorfie koncert muzyki poważnej. Dochód z koncertu został przeznaczony na budowę Centrum.

Kornelia Kurowska ma ponadto w swoim dorobku tłumaczenia literatury pięknej, książek, esejów i artykułów o tematyce historycznej.

Zawsze profesjonalna i życzliwa.

Kobiety Sukcesu 2011 - Kornelia Kurowska