home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Cecylia Łubińska

 

Dyrektor placówek edukacyjnych: Przedszkola „PATRYK”, Szkoły Podstawowej „OSKAR”, Gimnazjum „OSKAR”, Studium Policealnego „OSKAR”. Pani Cecylia Łubińska ukończyła: Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie – tytuł magistra; Olsztyńską Szkołę Wyższą  - Studia Podyplomowe Menager Oświaty; Wyższą Szkołę Finansów, Bankowości i Zarządzania w Warszawie, Rachunkowość i Finanse -  Studia Podyplomowe; SGH Warszawa - Szkoła Letnia Ekonomii – Studia Podyplomowe; SGH  Warszawa – Szkoła  Zimowa Zarządzania – Studia Podyplomowe; Studia doktoranckie na IPiSS w W-wie. Cecylia Łubińska w 1984 roku została członkiem Uczelnianego Koła Związku Młodzieży Wiejskiej, od 1986 roku przewodniczącą Rady Uczelnianej ZMW i członkiem Senatu Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie. W tym czasie organizowała praktyki studenckie i pomoc potrzebującym studentom. Studia ukończyła jako najlepsza absolwentka z wpisem do Złotej Księgi Absolwentów, wyróżniona nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego. Po skończeniu studiów podjęła pracę na ART, później Uniwersytet Warmińsko Mazurski na stanowisku asystenta. Z pasją wykonywała swój zawód. Od 1999 roku prowadzi z mężem własną działalność gospodarczą. Firma rozpoczęła działalność jako placówka oświatowa, prowadząca szkolenia, kursy, seminaria, szkoły: Studium Policealne i Liceum Ogólnokształcące, od zaocznych do dziennych. Pani Cecylia Łubińska jest osobą aktywnie uczestniczącą  w życiu edukacyjnym, politycznym i społecznym województwa warmińsko-mazurskiego. Placówki pod jej nadzorem zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. Przykładem może być Medal Europejski przyznany w XIV Edycji Konkursu za indywidualny program adaptacyjny wprowadzony w przedszkolach lub Medal Europejski przyznany w XVI Edycji za innowacyjne programy zabaw edukacyjnych dla dzieci w szkole podstawowej.  Wspiera najbardziej potrzebujących biorąc udział w licznych akcjach charytatywnych, między innymi:

- Wielkanocnych zbiórkach pieniędzy pn: „Kurczaczek”, która pozwala udzielać pomocy dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych;

- Przedświątecznych akcjach pomocy dzieciom pod nazwą „Mikołaj-dzieciom”, z której dochód jest przeznaczony na zorganizowanie wieczoru mikołajkowego i zakup paczek dla najbiedniejszych dzieci z terenu miasta Olsztyna i województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- We wspólnej inicjatywie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej „Powrót do szkoły”, obejmującej dzieci, które przerwały lub zakończyły naukę na etapie szkoły podstawowej

- Koncert „Ludzi Dobrej Woli” zorganizowany przez Kapitułę Wielkiego Serca

- wielu imprezach  kulturalnych, licznych spotkaniach, sympozjach czy konkursach

- Zakup co roku wyprawek i pomocy szkolnych dla dzieci z domów najuboższych

- Organizacja opieki przedszkolnej dla najuboższych dzieci i samotnych rodziców z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, osób bezrobotnych oraz samotnych matek

- Fundowanie bezpłatnej nauki dla młodzieży – 7-12 osób w okresie 2006-2009 r.

- Zakup dresów i koszulek dla Olsztyńskiego Klubu Kajakowego

- Sponosring Uczniowskiego Klubu Sportowego.

Aktywnie   współpracuje   z   władzami   lokalnymi   w   zakresie   zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, zmniejszenia bezrobocia oraz promocji lokalnych osiągnięć. Czterokrotnie organizowała Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „OSKAR". Wszystkie obowiązki w profesjonalny sposób godzi z rolą matki i żony, będąc przykładem kobiety aktywnej i przedsiębiorczej. Za swoje osiągnięcia została nagrodzona w plebiscycie redakcji Nowe Życie Olsztyna zdobywając tytuł Olsztynianki XXI wieku. Jest członkiem Business Centre Club. W VI i VIII Edycji konkursu Medal Europejski jako jedyna firma edukacyjna w województwie Warmińsko-Mazurskim, znalazła się w gronie laureatów jako ta, której jakość usług już osiągnęła standardy europejskie. Dzięki podejmowaniu aktywnych działań przez Panią  Dyrektor, w zakresie ochrony pracy, Centrum Edukacji „OSKAR” zostało zarekomendowane do konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” oraz otrzymało dyplom za „Bezpieczeństwo Pracy w Małych Zakładach Pracy”. Z inicjatywy Pani Dyrektor, „OSKAR” uczestniczył w III Edycji Konkursu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości zdobywając tytuł laureata. Cecylia Łubińska współfinansuje wiele imprez społecznych i kulturalnych („Pożegnanie lata” czy „Dni Rodziny”, pomaga w organizacji licznych spotkań, sympozjów czy konkursów (np.: Konkurs Wiedzy O Osobie i Dziedzictwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Na granicy tysiącleci”). Współpracuje z: Urzędami Pracy, Ochotniczym Hufcem Pracy, Forum Prorodzinnym, Miejskim Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Niesłyszących, Inkubatorem Przedsiębiorczości, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta, Instytutem Studiów Edukacyjnych, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy. Była również fundatorem nagród w kolejnych Edycjach Wojewódzkiego Konkursu o Unii Europejskiej, przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim. W roku 2002 i 2003 została laureatką plebiscytu organizowanego przez Gazetę Olsztyńską „Kobieta Niezwykła”. Co roku typowana jest przez słuchaczy do plebiscytu organizowanego przez Gazetę Wyborczą „Oni Uczą Najlepiej”, gdzie znajduje się w ścisłej czołówce laureatów.

W 2010 r. Pani Cecylia Łubińska została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Kobiety Sukcesu 2011 - Cecylia Łubińska