home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 
Flash is required!

Maria, Bronisława Cichowska-Gałus

Od 1986 r Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”. Uhonorowana nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.

W okresie, kiedy Pani Maria Całus pełniła funkcję dyrektora DPS „Kombatant”, powstał Dom Dziennego Pobytu dla 40 osób, dobudowano nowe skrzydło DPS, zwiększyło to liczbę miejsc z 110 do 143, powstały profesjonalne gabinety hydroterapii, fizykoterapii, światłoterapii oraz kaplica, utworzono Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i chorobą Alzheimera, zbudowano plac nauki jazdy na wózkach inwalidzkich, współorganizowano wiele programów aktywizujących i integrujących osoby z wieloraką niepełnosprawnością.

Maria Gałus jako Prezes Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Regionu Warmińsko-Mazurskiego (od 2004 r.) przyczyniła się do pierwszego przejęcia prowadzenia domu pomocy społecznej przez Stowarzyszenie (Molza). Jest inicjatorką i realizatorką powołania na bazie domu pomocy społecznej w Molzie świetlicy dla dzieci i młodzieży wiejskiej, realizatorką projektu „Otwarte drzwi”, współorganizatorką: Warmińsko-Mazurskiej Spartakiady Domów Pomocy Społecznej, Festiwalu Małych Form dla ludzi starych i niepełnosprawnych, Warsztatów Bożonarodzeniowych, szkoleń z dziedziny pomocy społecznej oraz szkoleń z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, Majówki Ludziom Złotego Wieku, Festiwalu Piosenki Ludowej. Jest współtwórcą „Strategii pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2015”. Była organizatorką Konferencji Międzynarodowej „Europejskie Standardy Aktywność Placówkach Pomocy Społecznej” (uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele Estonii, Łotwy, Litwy, Czech i Polski).

Od 11 lat jest wykładowcą na UWM w Olsztynie, wykładowca na kursach dla opiekunów ludzi starych i niepełnosprawnych (współpraca z ZDZ Olsztyn i TECHPAL Olsztyn). Promuje ideę wolontariatu (od 2006 współpraca ze Stowarzyszeniem Wspólnoty Kulturowej „Borussia”, opieka nad pracującymi w DPS wolontariuszami). Członek zarządu Ogólnopolskiego SOiMPSiOZ z siedzibą w Toruniu.