home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 
Flash is required!

Prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska

Jest absolwentką ART Olsztyn z 1991 r. Tytuł naukowy profesora otrzymała 17 maja 2006 r., a więc w wieku 39 lat!

Pracę zawodową zaczęła w ART jako technik, a potem technolog w Zakładzie Fizyki i Biofizyki. Od 1997 r. jest nauczycielem akademickim w Katedrze Mikrobiologii, w latach 2005-2008 była prodziekanem ds. studenckich, na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Od 2008 r. jest prorektorem ds. studenckich, a od 2010 – kierownikiem Katedry Mikrobiologii. Ponadto na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa pełniła wiele funkcji społecznych jako członek Rady Wydziału, opiekun roku na kierunkach: rolnictwo, ochrona środowiska i architektura krajobrazu, jako członek Komisji Dydaktycznej, Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich, Rekrutacyjnych, członek Senackich Komisji ds. Kadr oraz ds. Dydaktycznych. Jest promotorem 3. prac doktorskich zakończonych i 2. kolejnych prac doktorskich, których finalizacja przewidziana jest na rok 2010, promotorem 56 prac magisterskich oraz 23 prac inżynierskich. Wykonała 6 recenzji prac doktorskich, 46 - prac magisterskich, 74 - prac inżynierskich oraz licznych artykułów naukowych zlecanych przez różne wydawnictwa, a także projektów badawczych. Bierze lub brała udział w pracach komisji naukowych PAN i byłego Komitetu Badań Naukowych. Jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma: American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture.

Profesor Jadwiga Wyszkowska zajmuje się badaniem aktywności drobnoustrojów glebowych; łagodzeniem ujemnych skutków działania metali na mikrobiologiczne i biochemiczne właściwości gleby; rolą drobnoustrojów i enzymów w monitoringu środowiska; kształtowaniem aktywności niektórych drobnoustrojów oraz mikrobiologicznych i biochemicznych właściwości środowisk naturalnych; wykorzystaniem drobnoustrojów w podnoszeniu jakości gleb zdegradowanych; poszukiwaniem mikrobiologicznych i biochemicznych wskaźników żyzności gleb. Prof. Wyszkowska opublikowała łącznie 221 prac naukowych, w tym 135 oryginalnych prac twórczych. Jej publikacje ukazały się w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych. Należała lub należy do kilku ważnych towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, Polskiego Towarzystwa Gleboznawcze, Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, Międzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych (IUSS). Za swoją pracę otrzymała liczne nagrody rektora oraz Medal Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (2003), Brązowy Krzyż Zasługi (2004),Medal Zasłużony dla Rolnictwa (2004), Pracując niespełna 14 lat na stanowisku nauczyciela akademickiego osiągnęła wszystko o czym może marzyć pracownik naukowy. Od kilku lat jest najmłodszym profesorem mikrobiologiem w Polsce. Współpracownicy mówią o niej iż łączy w sobie wyjątkowe zdolności z inteligencją, sumiennością i pracowitością a studenci ,że jest bardzo wymagająca, ale cierpliwa i doskonale wszystko tłumaczy. Prywatnie żona i matkaW wolnym czasie lubi czytać literaturę faktu, uprawiać turystykę, głównie w południowej Europie.