home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Helena Hałun z Elbląga

Całe swoje dorosłe życie związana jest z działalnością na rzecz społeczeństwa.

W 1976 roku staje się jedną z czołowych działaczek ruchu kobiecego w Elblągu, pełniąc funkcję Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet. Dostrzegając ówczesną trudną sytuację kobiet, walczy o ich awans społeczny. Z chwilą przejścia na emeryturę w 1990 roku skupia wokół siebie grono działaczy społecznych i powołuje Klub Dyskusyjny dla osób starszych, którego celem jest budowa społeczeństwa obywatelskiego.

W roku 1993 staje na czele Klubu Seniora działającego przy Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sielanka''. Misją tego Klubu jest integracja i aktywizacja mieszkańców i ich rodzin do tworzenia więzi międzyludzkich i niesienie pomocy każdemu potrzebującemu. Dla realizacji tej misji Pani Helena Hałun w ramach Klubu Seniora organizuje grupy Samopomocowe, wywodzące się z wolontariuszy, o różnych kwalifikacjach zawodowych, którzy nieodpłatnie wykonują różne naprawy. Kolejną inicjatywą Pani Heleny Hałun jest utworzenie Klubu Wolontariuszy, który udziela wsparcia i otacza opieką osoby samotne, chore, przebywające w szpitalach oraz opuszczone, przebywające w placówkach pomocy społecznej. Organizuje otwarte spotkania z funkcjonariuszami Policji dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Święta Bożego Narodzenia, Dzień Dziecka czy Dzień Seniora są dla niej impulsem do organizacji uroczystych spotkań mających charakter ,,otwartych Drzwi dla Ubogich''. Organizując wyjazdy pielgrzymkowe, terapeutyczne oraz turystyczne integruje środowiska spółdzielcze z pozostałymi mieszkańcami Elbląga.

W roku 2004 Pani Helena Hałun współtworzy organizację pozarządową o nazwie Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM. W ramach jego struktur w celu niesienia pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych ludzi, zorganizowała poradnictwo, prawne społeczne i socjalne. Szczególną troską Pani Helena Hałun otacza dzieci i osoby starsze, czego dowodem jest podpisanie porozumienia z Domem Dziecka przy ul. Chrobrego w Elblągu, w ramach którego Stowarzyszenie RAZEM objęło stałą opieką 14 osobową grupę dzieci w wieku przedszkolnym. W ślad za tym przystąpiła do programu ,,Warmińsko- Mazurskie Dni Rodziny''. Prowadzi wydawanie żywności unijnej dla 1200 osób, ubogich mieszkańców Elbląga, którą pozyskuje dzięki osobistym staraniom z Warmińsko- Mazurskiego ,,Banku Żywności".

W 2006 roku w czasie wyborów samorządowych Pani Helena Hałun w ramach akcji ,,Masz głos, masz wybór" organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego'' zorganizowała prawybory wśród 1000 osób o najniższym statusie materialnym, przekonując te osoby do uczestnictwa w życiu publicznym Miasta. Aktywnie uczestniczy na rzecz integracji różnych grup pokoleniowych w Elblągu m.in. organizując Europejski Dzień Sąsiada. Uczestniczy w spotkaniach zespołu parlamentarnego w sprawie Opracowania ,,Strategii walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym na lata20I0 -2015". Dotychczasowe działania oraz poświęcenie na rzecz szeroko rozumianej działalności społecznej zostały docenione przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Lecha Kaczyńskiego, który wyróżnił w 2008 roku Helenę Hałun Krzyżem oficerskim orderu Odrodzenia Polski.