home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 
Flash is required!

Elżbieta Fabisiak

Przez 35 lata pracowała na rzecz kultury Olsztyna i regionu. W czerwcu roku 2006 odeszła na emeryturę. Ostatnia praca to główny specjalista w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.

Osiąga postawione przez siebie i innych cele z sukcesami poprzez zaangażowanie, pracowitość i bezinteresowność. Jej działania zawsze wykraczały poza obowiązki pracy zawodowej. Zawsze z inicjatywą i pasją reagowała na problemy środowisk twórczych. M.in. zdobywała pieniądze dla organizacji pozarządowych na realizację wielu przedsięwzięć kulturalnych m.in.: wydawnictw o ludziach kultury i o kulturze regionu. Z sukcesami promuje rodzimych twórców. Uczestniczy aktywnie w wielu wydarzeniach kulturalnych. Realizuje z powodzeniem od lat ideę popularyzowania amatorskiego ruchu kulturalnego, jako wartości artystycznego kreowania świata przez pasjonatów, miłośników, animatorów kultury.

Jest autorką publikacji pt. „Wiersze i pieśni polskich robotników przymusowych w Trzeciej Rzeszy w latach 1939-1945”. Z nowatorskim wówczas tematem jeździła po Polsce, biorąc udział w konferencjach naukowych na ten temat.

Jest wielką miłośniczką sztuki, kolekcjonuje malarstwo olsztyńskich artystów. Niebawem część zbiorów Elżbiety i Andrzeja Fabisiaków zostanie zaprezentowana w Galerii Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej. Z taką inicjatywą wyszła dyrekcja biblioteki, rozpoczynając ciekawy cykl, prezentujący kolekcje sztuki mieszkańców Olsztyna.

Jej wiedza dotycząca instytucji kultury, środowisk twórczych, organizacji pozarządowych, ich potrzeb, specyfika problemów, które w nich występują jest fachowa.

Za swoją pracę, aktywność, zaangażowanie została wyróżniona Srebrnym Krzyżem Zasługi i Odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Posiada Odznakę Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Czytelniczego, Oddział w Olsztynie i członkiem Rady Programowej Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w Warmińsko-Mazurskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Olsztynie. Działa w Klubie Soroptymist International w Olsztynie. Jako aktorka gra w amatorskim Teatrze „Mimo Wszystko”, który działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach.

Jej osobę wyróżnia też otwartość na drugiego człowieka i życzliwość, która spowodowała, że ma wielu przyjaciół. Jako osoba charyzmatyczna cieszy się szczególnym szacunkiem i uznaniem wielu środowisk Olsztyna i regionu.

W listopadzie 2006 została radną. Jej kronika dotycząca pracy społecznej jest imponująca. Posiada wiele podziękowań od ludzi, którym pomaga. W roku 2007 otrzymała propozycję wystartowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Znalazła się na 3 miejscu listy PSL jako bezpartyjna wśród 110 kandydatów, jako jedna z 27 kobiet. W 3 okręgu wyborczym, obejmującym woj. warmińsko – mazurskie i podlaskie otrzymała 1985 głosów, w tym 397 na Podlasiu. Potraktowała to jako kolejne wyzwanie w swoim życiu. Na spotkaniach w naszym klubie podkreślała, że chciała tym samym zachęcić kobiety do większego udziału w życiu publicznym.

Od początku kadencji radnej opłaca dziecku obiady w Szkole Podstawowej Nr 13 na Zatorzu.

To ona zorganizowała ( w grudniu 2008 roku) akcję charytatywną na rzecz dziewczynki z Zatorza, Asi Rachubko, chorej na białaczkę. Zebrano ponad 5 tys. zł.

W roku 2007 była współorganizatorką koncertu charytatywnego na leczenie 2-letniej Zuzi Strzeleckiej, chorej na białaczkę. Zebrano ponad 11tys.zł. W listopadzie 2009 roku z inicjatywy Marty Andrzejczyk aktywnie włączyła się w organizację koncertu charytatywnego na rzecz chorej olsztyńskiej artystki plastyczki Elwiry Iwaszczyszyn. Zebrano ponad 14tys. zł. Od 7 lat wraz z mężem Andrzejem kwestuje na rzecz ratowania starych, olsztyńskich cmentarzy.

W październiku 2009 roku z jej inicjatywy zawiązała się Społeczna Grupa Inicjatywna na rzecz upamiętnienia postaci Marii Zientary Malewskiej. Na budynku przy ulicy Marii Zientary Malewskiej 3, w którym poetka mieszkała w latach 1949 – 1981, 4 września 2010 roku w 116 rocznicę urodzin poetki zostanie umieszczona Tablica pamiątkowa, która ma przypominać przyszłym pokoleniom – mieszkańcom Olsztyna warmińską poetkę, pisarkę, etnografkę, działaczkę spod Znaku „Rodła” w Niemczech z lat międzywojennych.

To Elżbieta Fabisiak skupiła wokół siebie wszystkich, którym sprawa idei upamiętnienia poetki nie jest obojętna. Akcja przyniosła już wymierne efekty w postaci zebrania ponad połowy środków finansowych potrzebnych do realizacji projektu pamiątkowej tablicy.