home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 
Flash is required!

Danuta Stanisława Puchalska-wójt gminy Janowiec Kościelny

Pani Danuta Puchalska jest mieszkanką gminy Janowiec Kościelny. W latach 1989-1990 była naczelnikiem gminy,1990-1994 wójtem gminy i od 2002 roku ponownie pełni funkcją wójta gminy. W czasie pełnienia tych funkcji dała się poznać jako liderka w lokalnym środowisku, szczególnie wrażliwa na sprawy ludzkie. Ma doskonały kontakt ze współpracownikami oraz mieszkańcami gminy. Wyróżnia się otwartością i tolerancją. Pani wójt jest inicjatorką projektów, dzięki którym gmina Janowiec Kościelny zmienia się i pięknieje. W czasie jej działalności zakończono budowę gimnazjum, wybudowano salę gimnastyczną oraz stołówkę wraz z zapleczem, wyremontowano budynek szkoły podstawowej. Wymienione obiekty są nowoczesne, spełniają standardy europejskie.

Dzięki inicjatywie pani wójt w szkole podstawowej w Waśniewie-Grabowie adaptowano pomieszczenia na stołówkę szkolną i kuchnię, dzięki czemu uczniowie mają możliwość zjedzenia gorących dwudaniowych posiłków. Dzięki środkom z programów unijnych umiejętnie wykorzystanych przez panią wójt znacznej poprawie uległ stan dróg gminnych.

Pod jej kierownictwem uległ zmianie wizerunek obiektu Urzędu Gminy, usprawniono też obsługę interesantów. Powstał punkt, w którym większość spraw można załatwić „od ręki” lub uzyskać wyczerpujące informacje o sposobie załatwienia sprawy będącej w kompetencji urzędu gminy. Funkcjonuje też gminne centrum informacji publicznej, gdzie każdy mieszkaniec gminy bez względu na wiek ma możliwość bezpłatnego dostępu do internetu, programu prawniczego LEX czy biuletynu informacji publicznej. Tu bezrobotni i pracodawcy mogą złożyć ofertę pracy.W gminie powstało Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi, dzięki czemu młodzież i dorośli mogą podnosić swoje kwalifikacje i wykształcenie.

W obiektach użyteczności publicznej wykonano podjazdy dla osób niepełnosprawnych, a w szkole zamontowano windę. Wybudowano też ciepłociąg oraz ekologiczna kotłownię obsługującą obiekty użyteczności publicznej w Janowcu Kościelnym.

Dzięki operatywności i trosce pani wójt w największych miejscowościach gminy w lokalach wiejskich świetlic zostały uruchomione cztery punkty PIAP umożliwiające mieszkańcom bezpłatny dostęp do Internetu. Dzięki takim inicjatywom następuje wyrównanie szans w dostępie do informacji wśród biedniejszej części społeczności lokalnej. W szkołach gminy Janowiec Kościelny dzieci uczą się podstaw informatyki oraz języka angielskiego już od

I klasy podstawówki.

W największym skupisku byłych pracowników PPGR z inicjatywy pani wójt przygotowano projekt i pozyskano środki unijne na wybudowanie „obiektu wiejskich spotkań” z bezpłatnym dostępem do internetu. To jest miejsce integracji lokalnej społeczności, tu organizowane są szkolenia, kursy umożliwiające zmianę kwalifikacji.

Pani wójt szczególną uwagę przywiązuje do integracji społeczności lokalnej i ponadlokalnej czego wyrazem jest organizacja corocznego :„Święta pieczonego ziemniaka”, „Majówki”, czy „Dni rodziny” .Organizowane są także uroczyste jubileusze pożycia małżeńskiego, spotkania z rodzinami których synowie odbyli służbę wojskową oraz coroczne spotkania rodów pobożańskich, „Palinocki” i wiele innych.

W trosce o zdrowie mieszkańców gminy pani wójt organizowała Białe Soboty oraz zbiorowe wyjazdy na badania mammograficzne i cytologiczne.

Otwartość na wyzwania pani Danuty Puchalskiej i umiejętność inspirowania innych do działania zaowocowała remontami istniejących świetlic wiejskich, budową nowej świetlicy, siłowni, tworzeniem terenów rekreacyjnych i placów zabaw. Co roku organizowany jest wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i młodzieży. A na szczególne podkreślenie zasługuje organizacja dożywiania dzieci w szkołach na terenie gminy.

Pani wójt inspiruje także mieszkańców gminy do kultywowania tradycji. Od kilku lat odbywają się seminaria naukowe dotyczące historii ziemi Poboża. To z jej inicjatywy powstał zespół folklorystyczny „Pobożnie”, którego pani wójt jest aktywną członkinią.

To pani wójt zainicjowała powstanie Forum Kobiet w gminie i Lokalnej Grupy Działania.

Dzięki jej wsparciu rozwinął działalność i zaczął odnosić sukcesy lokalny klub sportowy Orzeł.

Pani wójt aktywnie pracuje w: Społecznej radzie ZOZ, Powiatowej Radzie Zatrudnienia, Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Forum Kobiet ponadto pełni funkcje społeczne: Prezesa OSP, członka Komisji Rewizyjnej ZGW-M, członka zarządu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”

Pod jej kierownictwem gmina Janowiec Kościelny otrzymała wyróżnienienie „Europejska Gmina Europejskie Miasto w województwie Warmińsko Mazurskim” oraz nominację do tytułu Modernizacja roku 2006 za modernizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Janowcu Kościelnym.

Za swoją pracę na rzecz gminy Janowiec Kościelny pani Danuta Puchalska otrzymała: srebrny i złoty medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa oraz Srebrny Krzyż Zasługi