home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 
Flash is required!
Wypowiedź laureatki

Mira Kreska z Pisza

Mazurka, organizuje pomoc w Stowarzyszeniu Juanitów, prowadzi wieloletnią działalność humanitarną na rzecz społeczności lokalnej. Działalność ta odbywa się w dużej mierze w oparciu o Piskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Pisz ”Roś” w Piszu, które założyła 15 lat temu. Obecnie Pani Mira jest Honorową Przewodniczącą Stowarzyszenia. Głównym celem organizacji jest „budowanie mostów przyjaźni” z narodem niemieckim.

Pani Mira Kreska przyczyniła się do nawiązania współpracy Pisza z samorządem partnerskim Schleswig - Flensburg. Współpraca z tym samorządem trwa do dzisiaj.
Z inicjatywy Pani Kreski powstała w 1993 r. Stacja Socjalna Johanniter Unfall Hilfe. Świadczona jest tu bezpłatna pomoc medyczna, pielęgniarska, rzeczowa osobom starszym, przewlekle chorym oraz rodzinom ubogim. Stacja pozyskała i rozdysponowała w Gminie Pisz duże ilości sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków medycznych.

W 1994 r. Pani Mira Kreska nawiązała współpracę z organizacją Volksbund Dentscher Krigratewrfursorge zajmującą się grobami wojennymi. W efekcie podjętych działań doszło do zagospodarowania terenu starego zabytkowego cmentarza w Piszu oraz renowacji, ze środków sponsorów, kaplicy cmentarnej. W wyniku tych działań utworzono w Piszu Park Pamięci. W ramach współpracy z organizacją Volksbund Dentscher Krigratewrfursorge Pani Kreska doprowadziła do regularnych letnich obozów młodzieżowych uczących młodych ludzi z obu krajów poszanowania dla tradycji, historii poprzez sprawowanie opieki nad grobami wojennymi.

Dzięki jej inicjatywie i pomocy corocznie są fundowane przez stronę niemiecką dwa roczne stypendia dla piskiej młodzieży. Dzięki staraniom Pani Miry Kreski przez wiele lat były w Piszu organizowane kursy języka niemieckiego, które prowadził wolontariusz z Niemiec. Jego pobyt finansowany był przez stronę niemiecką. Pani Mira Kreska zainicjowała kontakt z Niemieckim Czerwonym Krzyżem, który zapewnia przeprowadzenie tygodniowych szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy. Za jej pośrednictwem Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piszu nawiązała współpracę ze Edith Stein Schule w Bremerhaven. Wymiana w ramach tej współpracy realizowana jest od 1998 roku.

Działalność humanitarna Pani Miry Kreski przynosi wymierne rezultaty, a aktywność, energia i pasja z jaką wykonuje swoją pracę wywołuje podziw i stanowi doskonały wzór.

Pani Mira Kreska jest odznaczona tytułem honorowym „Wilka Piskiego”. Niejednokrotnie była wyróżniana za swoje zasługi i osiągnięcia – najważniejszym z wyróżnień jest Srebrny Krzyż Zasługi, otrzymany z rąk Prezydenta RP. Rada Miejska w Piszu w 2007 r. przyznała Pani Mirze tytuł „Zasłużona dla  Miasta Pisz”.