home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 
Flash is required!
Wypowiedź laureatki

Dr hab. Krystyna Demska-Zakęś

Jest dziekanem Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa. Jedynym dziekanem - kobietą na UWM w tej kadencji. Wygrała wybory w kwietniu 2008 r. Ponadto jest kierownikiem Katedry ichtiologii. Jej specjalizacja naukowa to biologia i biotechnika rozrodu ryb oraz anatomia, embriologia i fizjologia ryb.

Jest współautorem 3 skryptów, 2 prac wdrożeniowych oraz „Encyklopedii Rybacko-Wędkarskiej”. Brała udział w 22 konferencjach międzynarodowych i 40 krajowych. Opublikowała ponad 40 prac oryginalnych (w tym większość w czasopismach z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej), ponad 30 monografii lub rozdziałów w monografiach i ok. 27 artykułów popularno-naukowych. Była edytorem lub współedytorem 5 monografii oraz recenzentem licznych publikacji naukowych ,książek i projektów badawczych. Była kierownikiem lub wykonawcą 18 projektów badawczych, m.in. finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" z budżetem ponad 2 mln zł.

Jest promotorem ponad 30 prac magisterskich i opiekunem naukowym 2 doktorantów.

Działalność społeczna

Dr hab. Krystyna Demska-Zakęś znajduje także czas na pracę społeczną na wydziale. Była opiekunem studentów kierunku rybactwo i ochrona środowiska rocznika 1995-2000 oraz opiekunem grupy studenckiej podczas międzynarodowych warsztatów naukowych zorganizowanych przez Instytut Rybactwa w Szarvas i Uniwersytet Rolniczy Debrecen, członkiem komisji do spraw programu nauczania, do spraw oceny nauczycieli akademickich, licznych komisji i towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, np. Amerykańskiego Towarzystwa Rybackiego i Europejskiego Towarzystwa Akwakultury. Była i jest też członkiem Komisji Biologii Rozrodu Niższych Kręgowców Komitetu Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk i rady do spraw Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej. Opracowywała standardy kształcenia dla kierunku akwakultura i bezpieczeństwo żywności.

Jej współpracownicy podkreślają, że jest konkretna i rzeczowa, wymagająca i konsekwentna. Jest życzliwa ludziom i cieszy się z sukcesów innych.

W życiu prywatnym doktor Demska-Zakęś jest matką 22-letniego syna - studenta Politechniki Poznańskiej. Mąż – kolega ze studiów – też jest ichtiologiem i pracuje naukowo w Instytucie Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.