home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Wanda Skóra

Wanda Skóra – od 17 lat współwłaścicielka i dyrektor firmy szkoleniowej Techpal w Olsztynie. W 1989 roku przeszła operację serca. Przez 9-mcy zwolnienia lekarskiego biła się z myślami, czy spędzać czas bezczynnie na rencie, a może podjąć ryzyko i zająć się czymś, co w życiu pociąga i służy innym. Miała już za sobą wiele lat pracy zawodowej w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego. W 1991 roku została dyrektorem firmy Techpal, szukając przekornie sposobu na „nowe życie”. Firma na początku zatrudnia 3 osoby do organizacji i obsługi szkoleń zawodowych. Pełni rolę pogotowia szkoleniowego dla firm, które szybko potrzebują wykwalifikowanych specjalistów. Dziś Techpal zatrudnia na stałe 20 pracowników, a współpracuje z liczbą 200 osób (ekspertów , specjalistów i trenerów). Firma stworzyła własną bazę szkoleniową (sale dydaktyczne, laboratoria informatyczne). Posiada ośrodki terenowe w Iławie, Kętrzynie, Bartoszycach, Olecku. Od wielu lat  realizuje szkolenia dla największych firm w regionie (Michelin SA, Morliny SA, Schwarte- MIlfor Sp. z o. o., Energa SA). Dorobek 17 lat - to 4.000 szkoleń i 60.000 osób przeszkolonych.
Od 1994 roku jej firma sięga po fundusze unijne na realizację szkoleń ze środków przedakcesyjnych Phare, środków Banku Światowego w Programie Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Pieniądze unijne nie należą do łatwych. Wiedzą to wszystkie firmy szkoleniowe. Ciągle zmieniające się przepisy i procedury, odpowiedzialność finansowa i administracyjna, to praca pod dużą presją psychiczną. Wanda Skóra jednak z uporem sięga po kolejne środki, tym razem z Europejskiego Funduszu Społecznego. Znajomość rynku i pożądanych kierunków jego rozwoju (informatyzacja społeczeństwa) podsunęła jej pomysł napisania projektu  pt.: „St@ndardy europejskie w informatyce” – przygotowującego do uzyskania certyfikatu ECDL. (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Pod względem liczby wydanych certyfikatów 3 lata temu Warmia i Mazury były białą plamą na mapie Polski. Przygotowanie takiego projektu wymagało zbudowania struktur, których wcześniej w naszym regionie nie było. Dziś już wiadomo, że po trzech 3 edycjach bezpłatnych szkoleń w całym województwie zaktywizowały się silnie środowiska informatyczne. Rezultat to nie tylko 300 osób przeszkolonych. Wzrosła znacząco liczba egzaminatorów ECDL, powołano koordynatora ECDL na Warmii i Mazurach, utworzono przy firmie Techpal Centrum Egzaminacyjne ECDL.
Projekt Techpalu „St@ndardy europejskie w informatyce” został wyróżniony w ub roku w ogólnopolskim konkursie  „Dobre praktyki EFS” organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i uzyskał tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka”. (60 wyróżnionych projektów w Polsce, w tym 6 z naszego województwa, a wśród nich Techpal jest jedyną firmą szkoleniową prywatną). Łącznie dotąd firma Techpal pozyskała na szkolenia z funduszy unijnych 20 milionów zł.
    Kolejny pomysł Wandy Skóry to popularyzacja wiedzy informatycznej wśród młodzieży gimnazjalnej. I edycja konkursu „Z@kręceni w sieci” spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wiedza informatyczna to wymóg w nowoczesnym społeczeństwie. Już dziś można powiedzieć, że działania Wandy Skóry przyczyniają się znacząco do podnoszenia poziomu tej wiedzy w naszym regionie.