home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Marita Przedpełska – Winiarczyk KOBIETA SUKCESU 2008

Marita Przedpełska – Winiarczyk jest inicjatorką powstania giżyckiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pierwszej i jedynej na naszym terenie organizacji niosącej pomoc niepełnosprawnym w tak szerokim wymiarze. PSOUU jest  ogólnopolską organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową.
Początki działalności koła w Giżycku sięgają 1986 r.  Fizjoterapeutka Marita Przedpełska – Winiarczyk z małą grupą rodziców założyła Koło Dzieci Specjalnej Troski przy miejskim oddziale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Odbywały się systematyczne spotkania, podczas których można było porozmawiać o swoich problemach, a także dowiedzieć się o różnych formach rehabilitacji wspomagających rozwój dziecka niepełnosprawnego.  Podczas organizowanych imprez spotykały się całe rodziny.
W kwietniu 1994 r. koło Dzieci Specjalnej Troski przekształciło się w koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Giżycku. Początkowo skupiało ok. 30 rodziców i przyjaciół głównie profesjonalistów. Od 1995 r. dzięki staraniom p. Marity zaczęły odbywać się konsultacje i terapie prowadzone przez różnych specjalistów: lekarza neurologii dziecięcej, fizjoterapeutów, psychologa, logopedę i pedagogów specjalnych. W roku 1995 zaczął działać raz w miesiącu Punkt Wczesnej Interwencji ( przeznaczony dla dzieci od 0 do 7 roku życia wymagających kompleksowej rehabilitacji), a 3 grudnia 1997 roku PSOUU koło w Giżycku uruchomiło specjalistyczną placówkę Dzienne Centrum Aktywności oraz Punkt Wczesnej Interwencji.
Obecnie PSOUU w Giżycku obejmuje opieką ponad 1600 rodzin. Jest właścicielem dwóch budynków: w Giżycku i w Siedliskach, trzech samochodów, którymi dowożone są na zajęcia dzieci, młodzież i dorośli z niepełnosprawnością intelektualną.
Pani Marita realizuje na terenie Giżycka oraz okolic wiele przedsięwzięć w ramach giżyckiego koła PSOUU :

  • w zakresie opieki zdrowotnej Stowarzyszenie prowadzi Poradnię kompleksowej i wielospecjalistycznej rehabilitacji noworodka, dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, genetycznymi, z wadami rozwojowymi i zaburzeniami rozwoju psychoruchowego; Poradnię  zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży; Poradnię dla osób z autyzmem dziecięcym; Poradnię neurologiczną dla dzieci;
  •  w zakresie edukacji  prowadzona jest niepubliczna szkoła umożliwiająca realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i dzieciom autystycznym;
  • w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej funkcjonuje Warsztat Terapii Zawodowej przygotowujący osoby z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego życia i podjęcia pracy;
  •  w zakresie aktywizacji zawodowej świadczona jest pomoc w znalezieniu i utrzymaniu pracy na otwartym rynku przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną;
  •  w zakresie kontaktów międzynarodowych nawiązana jest ścisła współpraca z organizacjami z Niemiec, Węgier, Włoch. We wrześniu 2008 roku odbędzie się w Giżycku międzynarodowa konferencja organizowana przez Diakoni Stetten z Niemiec oraz PSOUU w Giżycku, poświęcona aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych sferach życia;
  • ruch self-adwokatów - nauka występowania w swoim imieniu przez osoby  z niepełnosprawnością intelektualną;
  • działalność wydawnicza – publikowanie poradników dotyczących wczesnej pielęgnacji noworodka, problemów ze ssaniem, problemów dotyczących rozwoju wcześniaków;
  • działalność kulturalna: malarstwo, ceramika, teatr oraz Integracyjna Orkiestra Perkusyjna, którą tworzą podopieczni placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie, zaprzyjaźnione dzieci ze szkół powszechnych oraz terapeuci. W chwili obecnej Orkiestra liczy 31 osób, w tym 16 osób niepełnosprawnych. Orkiestra ma na swoim koncie liczne występy;
  • poradnictwo i pomoc rodzinom wychowującym niepełnosprawne dziecko;
  • działania dotyczące integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną m.in. organizacja każdego roku przemarszu przez miasto i występów z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, w którym bierze udział ok.  500 osób, w tym władze powiatu i miasta oraz młodzież ze szkół z Giżycka i okolic.


Stowarzyszenie prowadzi 3 placówki: Ośrodek Wczesnej Interwencji, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz z ramienia Zarządu Głównego PSOUU Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „ Centrum Dzwoni”;
Od 2007r. Giżyckie Koło Amazonek znalazło swoje miejsce w siedzibie PSOUU w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego, gdzie także realizowana jest rehabilitacja ruchowa, zabiegi fizykoterapeutyczne, spotkania z lekarzem i psychologiem.
Dziś podopieczni Pani Marity nie wyobrażają sobie, by w Giżycku mogłoby nie być PSOUU, że musieliby szukać pomocy gdzieś daleko lub mogliby nie otrzymać jej wcale. A wszystko dzięki sile, determinacji, wytrwałości, konsekwencji  Pani Marity.
Działalność Pani Marity Przedpełskiej-Winiarczyk doceniana jest nie tylko przez  społeczność lokalną, na rzecz której wszelkie inicjatywy są podejmowane. W dowód uznania za działalność na rzecz niepełnosprawnych otrzymała ona m.in.  prezydencki Srebrny Krzyż Zasługi.


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku, ul. Dąbrowskiego 15, 11-500 Giżycko, tel. 087 429 29 09, psouu(at)adres.pl
  www.psouugizycko.org.pl