home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Dr Joanna Ostrouch

Dr Joanna Ostrouch - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, od 2002 adiunkt na UWM, obecnie w Zakładzie Filozofii i Socjologii Edukacji, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki. Biegle włada językiem angielskim. Joanna Ostrouch przez cały okres swojej pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się problematyką kobiecą – analizuje przyczyny nierówności i sposoby funkcjonowania współczesnych kobiet, również w relacji pomiędzy sferą prywatną a zawodową i rynkiem pracy. Początkowe zainteresowania badawcze zaowocowały wydaniem dwóch książek: Nieuchwytne. Relacje matek i córek w codzienności (2004) oraz pod jej redakcją Przywiązanie i przekraczanie. Płeć w studiach empirycznych (2006). W tym czasie powstała jeszcze jedna książka w języku angielskim, jako efekt współpracy w międzynarodowej grupie badawczej: Wołodźko E., Ostrouch J. (red.) Multicultural Europe. Challenge for Teaching and Learning ( 2005) poświęcona problemowi wielokulturowości w edukacji. Ostatnio Joanna Ostrouch zainteresowała się również problematyką funkcjonowania współczesnych mężczyzn w Polsce, zarówno w sferze zawodowej, jak i domowej – jako ojców, partnerów/mężów, synów. Efektem tych zainteresowań jest książka, oparta na wywiadach z trzydziestokilkuletnimi mężczyznami, przygotowana wraz z dr I. Chmurą-Rutkowską, która ukaże się 8 marca 2007 Mężczyźni na przełęczy życia. Prowadzi wykłady i ćwiczenia dla międzynarodowej grupy studentów z zakresu socjopedagogicznej problematyki płci także zagranicą (Stoas Professional University for Education and Knowledge Management, Holandia). Jest autorką prawie trzydziestu publikacji z tego zakresu w języku polskim i angielskim. Obecnie, łącząc problematykę „kobiecą” i „męską”, przygotowuje kolejną książkę, tym razem habilitacyjną, dotyczącą funkcjonowania związków i rodzin. Ostatni rok to rozwój współpracy międzynarodowej. Joanna Ostrouch reprezentuje UW-M i nasz region w międzynarodowym stowarzyszeniu badawczym - European Society for Research on the Education of Adults (ESREA), zrzeszającym wybitnych naukowców z całej Europy (część z nich uczestniczyła latem w konferencji zorganizowanej przez J. Ostrouch w Olsztynie, mając okazję poznać dorobek naszego regionu). W lipcu ubiegłego roku została wybrana przewodniczącą ESREA Network on Gender and Adult Learning - sieci zajmującej się problematyką płci kulturowej i edukacji dorosłych. Jej najnowszy, ukończony już projekt – książka pt. „Researching gender in adult learning”, nad którą pracowała przez ostatnie miesiące wraz z profesor Uniwersytetu w Genewie – Edmee Ollagnier – ukaże się w tym roku nakładem renomowanego niemieckiego wydawnictwa: Peter Lang Publishing Group. Jest ona poświęcona problematyce szeroko dyskutowanej w krajach europejskich, a u nas wciąż niewystarczająco znanej – problematyce różnicowania procesów społecznych oraz edukacyjnych ze względu na płeć.