home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Urszula Pasławska

Wicemarszałek, prawnik, stypendia w Inst. Stosunków Międzynarodowych w Dreźnie na Uniwersytecie w Lipsku, ukończyła też studia podyplomowe - Integracja Europejska i Współpraca Transgraniczna, zdała egzamin na członków rad nadzorczych w Ministerstwie Skarbu. W 2001 podjęła pracę w Urzędzie Marszałkowskim w departamencie infrastruktury i geodezji. Dwa lata później została specjalistą ds. Współpracy zagranicznej i programów pomocowych w Urzędzie Miasta w Biskupcu. W 2006 r.– została dyr. Zarządu Szkół i Przedszkoli w Biskupcu, od grudnia pełni funkcję wicemarszałka Warmii i Mazur (wicemarszałkiem została nie mając jeszcze trzydziestki). Jest ludowcem (PSL) i ma zacięcie społecznika – to tradycja rodzinna. Jej pradziadek, Bogumił Labusz był działaczem ludowym, podobnie dziadek. Jest przewodniczącą Biskupieckiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.