home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Bożena Rychlik

Psycholog kliniczny, Koordynatorka Zespołu psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Jest podinspektorem (majorem) Policji. Już w 1991 roku podjęła pionierskie działania na rzecz profilaktyki zaburzeń wywoływanych przez stres zawodowy w środowiskach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. Jest pionierem i propagatorem powołania służb psychologicznych w Policji. Stworzyła pierwszy taki projekt w kraju. Tworzyła w Olszynie w 1996 roku Zespół Psychologów w Komendzie Wojewódzkiej Policji, w którym pełni dotąd funkcję Koordynatora. Zespół obejmuje opieką psychologiczną około 4 tysiące policjantów oraz członków ich rodzin.
Od 2004 roku w Policji województwa warmińsko-mazurskiego realizowany jest autorski i jedyny w skali kraju Program Bożeny Rychlik - Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych dla policjantów „Trzeźwe spojrzenie” (wprowadzający systemowe rozwiązania umożliwiające podjęcie wczesnej interwencji w początkach nałogów).
Od 2000 roku w Policji województwa warmińsko-mazurskiego realizowany jest autorski Program Profilaktyki Antystresowej „Jak radzić sobie ze stresem”, opracowany przez Bożenę Rychlik.
Od 15 lat specjalizuje się w udzielaniu pomocy osobom po przeżytej traumie. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i licencję Specjalisty w Pracy z Traumą. Realizowane ponadto działania:
obsługa infolinii 997 dotyczącej wykorzystywania seksualnego nieletnich (porady, konsultacje, interwencja kryzysowa)
pomoc psychologiczna i wsparcie dla nieletnich ofiar przestępstw i ich rodzin
podejmowanie wczesnej interwencji w sytuacjach traumatycznych zdarzeń, gdzie zagrożone jest życie i zdrowie człowieka (po wypadkach, gwałtach, konfliktach społecznych (m.in. Włodowo), napadach (m.in. banki, stacje benzynowe, sklepy), agresji w szkole - na rzecz całego województwa.
Autorka złożonego do druku tomiku poezji „Zamglone marzenia”. Jest szczęśliwą matką 23-letniego syna Piotra, studenta V roku Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.