home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Bernadetta Darska

Redaktor naczelna pisma literacko-kulturalnego „Portret”, prezes Stowarzyszenia Portret oraz krytyk literacki. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą pismom feministycznym i genderowym w Polsce, pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM. Redaktor zeszytów naukowych Instytutu Media Kultura Komunikacja Społeczna. Ponad sto publikacji w prasie literackiej [m.in.: „Dekada Literacka”, „Res Publica Nowa”, „Nowe Książki”, „Twórczość”, „Odra”, „FA-art.”., „Tygodnik Powszechny”, „Witryna Czasopism”, „Ha!art”., „Zadra”, „Pogranicza, Kresy”, „artPapier”, a także w tomach zbiorowych. Współredaktorka [razem z prof. G. Borkowską i prof. A. Staniszewskim] książki pt. „Regionalne, narodowe, uniwersalne. Literatura i media w perspektywie komparatystycznej”. Autorka książki „Ucieczki i powroty. Obrazy rzeczywistości w prozie najnowszej” (2006). W przygotowaniu książka, którą współredaguje z dr M. Radkiewicz i prof. A. Staniszewskim, pt. „Media wobec problematyki odmienności” (2007). Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych, sympozjach i seminariach dot. mediów, gender studies i literatury najnowszej. Stypendystka miasta Olsztyna w dziedzinie literatury (2004). Nagrody: 2001 - nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za działalność artystyczno-kulturalną dla „Portretu” [grupowa]; 2006 nagroda Prezydenta Miasta Olsztyn w dziedzinie literatury [indywidualna]; 2006 specjalna nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za działalność kulturalną dla „Portretu”.