home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Teresa Malec

Teresa Malec - od podstaw, stworzyła prawdziwe imperium edukacyjne  - Wyższą Szkołę Informatyki i Ekonomii TWP, dziś drugą uczelnię w regionie, po państwowym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Na studiach dziennych i zaocznych uczy się tam 5 tys. studentów! Uczelnia powstała dzięki zabiegom organizacyjnym i śmiałej wizji olsztyńskich działaczy Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, właśnie z Teresą Malec na czele. Uczelnia powstała siłami miejscowymi, czym udowodniono, że Olsztyn nie musi być prowincją. Teresa Malec jest kanclerzem uczelni i to jej zasługą jest stworzenie bazy dydaktycznej WSIiE TWP, w tym adaptowanie spalonego kina „Grunwald” na Auditorium Maximum, a także powołanie filii uczelni w Kętrzynie. Bez wysiłku organizacyjnego i strategicznej koncepcji Teresy Malec byłoby to niemożliwe.