home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Grażyna Nawrolska

Grażyna Nawrolska - kierownik Pracowni Archeologii miast w Elblągu. Od 1981 r. prowadzi badania archeologiczne na terenie Starego Miasta w Elblągu. Autorka i współautorka ponad 30  naukowych publikacji dotyczących wyników prac archeologicznych na Starym Mieście w Elblągu, czyli: kontaktów handlowych Elbląga z Europą, zagadnienia dawnego budownictwa, infrastruktury miejskiej, klasztoru Dominikanów, rzemiosła elbląskiego w średniowieczu i zabytków archeologicznych ( znaki pielgrzymie, ceramika mauretańska, francuska). Publikowane oprócz Polski m.in. w Niemczech, Belgii, Szwajcarii, Austrii. Uczestniczka licznych konferencji na których wygłasza referaty m.in. w Lubece, Brugii, Bazylei, Warszawie, Szczecinie. Współautorka scenariusza dwóch wystaw archeologicznych dotyczących Starego Miasta w Elblągu – nagroda II stopnia Ministra Kultury i Sztuki. Autorka scenariusza do wystawy „ Życie codzienne w mieście hanzeatyckim na przykładzie Elbląga”- prezentowane w muzeum w Elblągu, Poznaniu, Warszawie. Współredaktor „ Archeologia Elbingensis”. Redaktor książki pt.: “Archeologia et historia urbana“. Nagrody: Wyróżnienie w kategorii książek naukowych w konkursie Sybilla 2004.  3-krotnie uhonorowana medalem Prezydenta miasta Elbląga,  medal 750-lecia nadania praw miejskich Elblągowi, Brązowy i złoty Krzyż Zasługi. Marzenia: Odkrycie nowych znaków pielgrzymich i ceramiki z Portugalii oraz zwiedzić Toskanię, Petrę i Meksyk.