home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Prezes Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kaliksta I w Tychach.

Od 2000 roku wolontariuszka w Społecznym Stowarzyszeniu Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach, od 2003 r. – członek Zarządu, od 2012 r. – prezes Zarządu.

Działając w hospicjum, od początku angażuje się w pomoc i opiekę nad chorymi, w ostatnim stadium ich życia. W 2012 roku objęła funkcję  prezesa stowarzyszenia, jest jedną z inicjatorek budowy hospicjum stacjonarnego w Tychach,  od 2003 r. do jej obowiązków należy nadzór nad jego budową. Jest inicjatorką i organizatorką wielu akcji w stowarzyszeniu, koordynuje pracę ok. 150 wolontariuszy i 12 pracowników. Stowarzyszenie organizuje na terenie miasta Tychy wiele akcji promocyjnych i edukacyjnych. W ramach akcji „Pola nadziei” - od ponad 10 lat -  organizowane są koncerty oraz programy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli tyskich szkół. Odbywają się także koncerty o idei międzynarodowej „Voices for hospices”. Od wielu lat na rzecz budowy Domu Hospicyjnego organizowany jest charytatywny koncert  „Dzieci – dorosłym; dorośli – dzieciom”. Zwyczajem stały się także koncerty „Pro memoria” na cześć osób, które były objęte opieką hospicyjną. Tradycją są corocznie organizowane kwesty w Dniu Wszystkich Świętych, których dochody przeznaczane były na zakup sprzętu medycznego, głównie koncentratorów tlenu. Stowarzyszenie brało także udział w projekcie „Lubię pomagać” w ramach kampanii „Hospicjum to też życie”. W hospicjum działa grupa wsparcia dla osób osieroconych, w szczególności dzieci.

Ponieważ hospicjum utrzymuje się, w głównej mierze, z datków od sponsorów, jako prezes stara się  podtrzymywać dobre relacje z inwestorami, sponsorami i samorządem. W styczniu  otrzymała wyróżnienie w konkursie Integratora Roku 2015 (Tyska Izba Gospodarcza)  za popularyzowanie i organizowanie działalności charytatywnej w ramach  Stowarzyszenia. Jest także członkiem największego stowarzyszenia miejskiego „Inicjatywa Tyska”. Robi to wszystko społecznie, bo uważa, że dane dobro powraca, a pomaganie ludziom wzmacnia.