home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

- przewodnicząca stowarzyszenia „Shields Against Violence SAV” e.V.

Dr Agata Norek jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W ramach wyróżnionego i nominowanego do Nagrody Prezesa Rady Ministrów doktoratu Agata Norek wyspecjalizowała się w nadawaniu wyrazu artysycznego doświadczeniom traumatycznym związanym z przemocą. W tym celu posługuje się ona symbolem „Tarczy Obronnej”, która obrazuje najtrudniejsze do udowodnienia oraz nazwania skutki przemocy psychicznej, ekonomicznej, domowej, seksualnego molestowania dzieci czy obrzezania kobiet.

W marcu 2015 roku wystawa skłądająca się z 27 „Tarcz” została pokazana w monachijskim Parlamencie, a otwarła ją prezydent Landtagu, Barbara Stamm. Wystawa oraz jej autorka zostały w ten sposób wciągnięte w serię spotkań, dyskusji organizowanych przez Panią Prezydent i zatytułowaną „Silne kobiety dla lepszego świata”.

W styczniu 2016 roku o tym tak poruszającym i wyjątkowym projekcie łączącym ból, brutalizm i okrucieństwo z pięknem, artyzmem i estetyką napisał renomowany, wydawany w Niemaczech, Austrii oraz Szwajcarii magazyn poświęcony modzie „Vogue”. Idea projektu, która zrodziła się czternaście lat temu w Katowicach na zachodzie cieszy się coraz większym prestiżem oraz uznaniem: http://shields-against-violence.com/

Wystawa oraz publiczne wystąpienia Agata Norek mają charakter edukacyjny. Mówią i obrazują skutki przemocy, tłumaczą charakter urazu potraumatycznego oraz zależność pomiędzy ofiarą, a srawcą pragnąc przyczyniać się do dalszego ściągania tabu, wstydu oraz niewiedzy łączącej się z tak ważnymi, wrażliwymi, problemami społecznymi. W tym celu założyła również stowarzyszenie „Shields Against Violence SAV” e.V., którego celem jest propagowanie nauki płynącej z łączenia sztuki z procesem uwalniania się od doświadczenia traumatycznego i nadawania mu wyrazu artystycznego.

Agata Norek jest wielokrotną stypendystką Miasta Chorzów, stypendystką katowickiego Rotary Club, Fundacji im. Hugo Kołłątaja oraz programu Socrates-Erasmus. Jej praca dyplomowa „Notatnik nieśmiertelny” wzięła udział w konkursie „Najlepsze Dyplomy 2003”, odbywającym się pod patronatem ówczesnego Prezydenta RP. Jest laureatką I miejsca w konkursie „Primus Inter Pares” na najlepszego studenta Akademii Sztuk Pięknych w Katowiach w roku akademickim 2002–2003 oraz III miejsca w regionalnej edycji wyżej wymienionego konkursu. W 2012 r. nowoczesnym designem herbu miasta zdobyła I miejsce w konkursie na promocję Augsburga („Augsburger Medienpreis 2012”) w kategorii Pomysł.

W 2011 roku zaprojektowała instalację wspierającą kandydaturę miasta Katowice w walce o miano Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Instalacja została pokazana przed dudynkiem Parlamentu Europejskiego w Brukseli, a odziewdzili ją prof. Jerzy Buzek oraz ówczesny prezydent Miasta Katowice, Jerzy Uszok oraz wielu polityków oraz przedstawiciele kultury z regionu: http://norek-jardin.com/

Do tej pory Agata Norek zorganizowała trzynaście wystaw indywidualnych w Polsce i Niemczech oraz brała udział w dwudziestu pięciu wystawach zbiorowych w Polsce, Niemczech, Bułgarii, Czechach i we Francji.

Dr. Agata Norek powiedziała kiedyś: „Jako osoba o silnych korzeniach leżących na Śląsku, której udało się uzyskać najpierw w Chorzowie, a póżniej w Katowicach naprawdę rzetelne i fantastyczne wykształcenie cieszę się, że wszystko, czego nauczyłam się przez lata na rodzimym gruncie, znajduje tak wspaniełe echo i oddźwięk również poza granicami kraju. Cieszę się, że poprzez moją działalnośc arystyczno społeczną na coraz ważniejszych szczeblach mogę reprezentować nasz region oraz kraj.”