home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

menedżerka kultury, dyrektor domu kultury w Suszcu (koło Żor).

Agata Lisowicz-Wala pochodzi z Krakowa z rodziny nauczycieli i artystów. Z wykształcenia jest fizjoterapeutą po krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego, hipoterapeutą i absolwentką studiów podyplomowych Zarządzania w kulturze Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2009 roku jest dyrektorem w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu. Ośrodek pod jej kierownictwem zyskał miano jednego z najprężniej rozwijających się domów kultury województwa śląskiego.

Jest osobą, która całym sercem angażuje się we wszelką działalność kulturalną, w tym także na rzecz kobiet. Dzięki jej inicjatywie i zdolnościom organizacyjnym w gminie Suszec kwitnie działalność kulturalna na wielu polach: taniec, gra na instrumentach, kluby dziecięce, rytmika, klub filmowo-fotograficzny i wiele innych. Dzięki jej aktywności mieszkańcy gminy Suszec mogą licznie uczestniczyć w występach artystycznych gwiazd ogólnopolskiego i światowego formatu.

Pod opieką Pani Dyrektor znajdują się także lokalne zespoły ludowe i chóry: „Radostowianki”, „Mizerowianie”, „Chór Pogodna Jesień”, święcące sukcesy na terenie naszego Województwa, a także i kraju. Dyrektor Agata Lisowicz-Wala zaraża kreatywnością ludzi, z którymi współpracuje, a także mieszkańców, którzy korzystają z bogatej oferty kulturalnej GOK-u. Pani Agata pełni rolę mecenasa kultury na terenie gminy Suszec i całego Powiatu Pszczyńskiego.

Agata Lisowicz-Wala uczyniła z zapyziałego gminnego ośrodka kultury nowoczesne centrum animacji kultury. Takie centrum, które łączy misję upowszechniania kultury z promocją aktywności lokalnej mieszkańców gminy. Jest to instytucja, która służy społeczności lokalnej. To kobieta mądra, wykształcona, stale się doskonaląca, o wysokich zdolnościach organizacyjnych. Znakomity negocjator. To sprawna organizatorka – widać jej autentyczny talent menedżerski. Pani Agata ponadto łamie wiele stereotypów na temat funkcjonowania kobiet w społecznościach lokalnych. Jest wspaniałą matką i zapewne żoną, ale nie przeszkadza jej to w realizowaniu swych pasji (w tym podróżniczych) i oddaniem angażować się w sprawy daleko wykraczające poza jej obowiązki zawodowe. Poza tym, nie ma świecie innej kobiety, która z taką gracją i nonszalancją zarazem porusza się po świecie na ciężkim motocyklu, zostawiając z tyłu maruderów. Dosłownie i w przenośni.

Agata Lisowicz-Wala za swój największy życiowy sukces uważa uczestnictwo w wyprawie na szczyt Pik Lenina (7134 m n.p.m) w Pamirze i osiągnięcie wysokości 6850 m n.p.m. oraz udział w X edycji programu Liderzy PAWF (Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) prowadzonego przez Fundację Szkoła Liderów. Marzenie? Powrócić w wysokie góry. Wspinaczka lodowa.