home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

prof. Krystyna Lisiecka

Pracownik naukowy w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Patronka środowiska jakościowego na Śląsku. 

Krystyna Lisiecka jest profesorem nauk ekonomicznych, prorektorem Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, jak również wykładowcą Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach. Specjalizuje się w ekonomice i organizacji przedsiębiorstw, problematyce zarządzania przedsiębiorstwem przez jakość.
Była Pełnomocnikiem Rektora AE w Katowicach ds. jakości kształcenia. Jest laureatką wielu nagród m.in.: Indywidualnej Polskiej Nagrody Jakości w 2001 roku w dziedzinie Nauka, Konkursu Nagrody organizowanej pod patronatem prezesa Rady Ministrów RP. Jest również członkiem wielu znanych stowarzyszeń i organizacji m.in.: Sędzia Polskiej Nagrody Jakości, członek Rady Programowej Polskie Forum ISO 9000, członek Kapituły Śląskiej Nagrody Jakości, członek Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (FPAKE).

Krystyna Lisiecka koordynuje, współkształtuje i współprojektuje studia podyplomowe pt. "Menadżer Jakości" w ramach Kolegium Zarządzania AE od 1998 roku wg Niemieckiego programu akredytowanego przez Deutsche Akreditienrungsrat. Od kilku lat pełni również funkcję Load audytora TUV CERT ds. systemów zarządzania jakością. Jest również animatorką i realizatorką inicjatywy pt. "Czwartki Jakości w RWTUV", czyli swoistego seminarium dyskusyjnego, które poświęcone jest poprawie i doskonaleniu systemów jakości w praktyce przedsiębiorstw od 1995 roku.

Krystyna Lisiecka jest również wizytatorem i Koordynatorem wielu projektów międzynarodowych, uczestnikiem krajowych i międzynarodowych kongresów, sympozjów i konferencji, jak również wykładowcą krajowych i zagranicznych szkół wyższych.

Napisała wiele książek i artykułów z zakresu zarządzania jakością w przemyśle i usługach.