home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Ewa Kmiecik-Wronowicz

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach

Ewa Kmiecik Wronowicz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach pracuje od 1975 roku, na stanowisku dyrektora od 1982 roku. Przez wiele lat swojej pracy tworzy dla mieszkańców gminy oraz regionu wszechstronną przestrzeń – skarbnicę wiedzy, nauki i kultury.

Dzięki jej staraniom biblioteka nawiązuje współpracę z instytucjami kultury w Polsce oraz w Czechach i Słowacji. W ostatnich latach biblioteka zrealizowała szesnaście projektów unijnych pozyskiwanych m.in z Eureregionu Beskidy w ramach współpracy transgranicznej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Programu Rozwoju Bibliotek oraz środków gminnych i powiatowych. Dzięki tym działaniom poszerzana jest oferta kulturalno-edukacyjna biblioteki, podejmowane są innowacyjne działania promujące czytelnictwo i integrujące społeczeństwo lokalne.

Obecnie biblioteka jest nagradzana w rankingach i konkursach na szczeblu ogólnopolskim – m.in. otrzymała I i III miejsce w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” i Instytutu Książki. Liczne nagrody, które otrzymuje Ewa Kmiecik Wronowicz – nadawane m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zarząd Główny SBP, władze wojewódzkie i samorządowe są dowodem, że biblioteka wciąż się rozwija i przyciąga coraz większą liczbę mieszkańców. Dzięki staraniom Ewy Kmiecik-Wronowicz prężnie działa Akademia Pięknego Czasu (na wzór Uniwersytetu III Wieku) imprezy integracyjne „Dajcie Dzieciom Uśmiech”, „Bawimy się razem” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, autorskie wystawy w Galerii „Ex Libris” oraz autorskie zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Ewa Kmiecik-Wronowicz to osoba, która wiele czasu poświęca bezinteresownej pracy narzaz innych,  m.in. w Caritasie Polska, który powstał z inicjatywy ks. proboszcza Antoniego Młoczka przy parafii  Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach. Pomaga mieszkańcom będącym w trudnej sytuacji materialnej z całego dekanatu czechowickiego.  W Towarzystwie Przyjaciół Czechowic-Dziedzic jest członkiem Komisji Rewizyjnej.  Od kilkunastu lat należy do Polskiego Czerwonego Krzyża Klubu Honorowych Dawców Krwi Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice. W 2009 roku w dowód uznania za bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi została uhonorowana Złotą Odznaką Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. W latach 2003-2007 była ławnikiem Sądu Rejonowego w Pszczynie z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Swoją pracą i doświadczeniem przyczynia się do rozwoju potencjału społecznego w dziedzinie czytelnictwa, kultury i oświaty mieszkańców całego regionu.

Jej celem i marzeniem jest doprowadzenie do budowy i oddania mieszkańcom nowej siedziby biblioteki – nowoczesnego centrum informacji, kultury i edukacji.