home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Elżbieta Górnikowska- Zwolak

dr hab., prof. nadzw. Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach.

Autorka wielu tekstów feministycznych. Doktor nauk humanistycznych, pedagog społeczny, kierownik Zakładu Andragogiki i Gerontologii w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Zainteresowania naukowe: epistemologia feministyczna, rola edukacji w kształtowaniu kulturowej tożsamości płci i rozwoju podmiotowości kobiet, przeobrażenia rodziny śląskiej (miejsce kobiet w rodzinie tradycyjnej i współczesnej). Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz prac zwartych, m.in.: Szkic do portretu Ślązaczki. Refleksja feministyczna (2000; 2004), Myśl feministyczna jako nurt rozważań w pedagogice społecznej (2006), Podręczny słownik terminów z zakresu nauk o wychowaniu angielsko-niemiecko-polski (z Renate Seebauer i Andrzejem Radziewiczem-Winnickim) (2001). Redaktor prac zbiorowych, m.in.: Pedagogika społeczna w Polsce – między stagnacją a zaangażowaniem (z A. Radziewiczem-Winnickim) (1999). 

Współautorka książki Fenomen nierówności społecznych.

W czerwcu2014 r. skutkom migracji poświęcona była konferencja naukowa w Katowicach. Migracja zarobkowa podnosi dochody i poziom życia, ale powoduje społeczne sieroctwo dzieci, wyludnienie - zwłaszcza terenów wiejskich i peryferyjnych, a nawet wzrost cen na lokalnym rynku. Prof. Elżbieta Górnikowska-Zwolak zauważą, że mimo radykalnej poprawy sytuacji kobiet w XX wieku w Europie, wciąż dotyka je wykluczenie społeczne, m.in. poprzez niższe od mężczyzn pensje na tych samych stanowiskach, mimo statystycznie wyższego wykształcenia. Kobiety mają też bardziej ograniczone możliwości awansu, a także gorszą sytuację na rynku pracy z racji stereotypowego przypisywania im większego zaangażowania w opiekę nad dziećmi.

"Aby poprawić sytuację kobiet, nie wystarczy proste przeniesienie unijnego prawodawstwa na polski grunt, potrzebne są zasadnicze zmiany w polityce społecznej i edukacyjnej na rzecz równoważnego traktowania kobiet i mężczyzn" - podsumowała.